Krátkodobá zmena obsluhy zastávky Bratislava, Priekopnícka

Vážení cestujúci,

z dôvodu konania výkopových prác bude od piatku 1. marca 2024 (cca od 23:45) do pondelka 11. marca 2024 (do 4:00) dočasne neobsluhovaná zastávka Bratislava, Priekopnícka v smere von z Bratislavy (nástupištia B, D).

Nástupište B obsluhované linkami MHD 71, 72, 75 a N72 bude presunuté cca 200 m ďalej v smere jazdy (za križovatku).

Nástupište D obsluhované prímestskými linkami 720, 740, 798 a linkami dopravcu SAD Dunajská Streda bude neobsluhované bez náhrady.

V smere do Bratislavy (nástupište A) bude zastávka Bratislava, Priekopnícka obsluhovaná bez zmeny.

Ďakujeme za porozumenie. V prípade potreby odporúčame obrátiť sa na InfoCentrum IDS BK e-mailom na adresu: info@idsbk.sk alebo telefonicky: 0948 102 102