Starmus festival – posilnenie MHD a krátkodobé obmedzenia

Vážení cestujúci,

z dôvodu konania festivalu budú v nedeľu 12. mája 2024 v čase od cca 18:00 do 2:00 posilnené linky MHD v okolí Mosta SNP.
  • Na všetkých električkových linkách a autobusových linkách v okolí Mosta SNP bude predĺžená premávka aj po polnoci (v noci na pondelok 13. mája). Z konečnej zastávky Most SNP pôjdu mimoriadne v čase o 23:30 a 0:00 linky 29, 37 a 70.
  • Vzhľadom na to, že na linke 80 budú premávať kĺbové vozidlá, budú aj spoje, ktoré majú ísť na Cintorín Petržalka skrátené iba po Kapitulský dvor. V úseku Kapitulský dvor – Cintorín Petržalka budú premávať nadväzné spoje linky 80.
  • V úseku Hlavná stanica – Einsteinova bude premávať posilová linka X93
  • Medzi 18:00 a 0:00 môže dochádzať krátkodobo k uzávierkam Mosta SNP. Linky 50, 80, 83, 88, 91, 93, X93, N93, N95 a 901 môžu byť v prípade potreby presmerované na Starý most (s vynechaním obsluhy zastávky Pri sade).
  • K uzávierkam Mosta SNP môže krátkodobo dochádzať aj v sobotu 11. mája medzi 20:30 a 23:30.