Mierna úprava cestovných poriadkov linky S20

Vážení cestujúci,

od nedele 9. júna 2024 vstúpi do platnosti 2. zmena grafikonu vlakovej dopravy pre rok 2023/2024. Na území IDS BK dochádzka k miernym časovým posunom vybraných vlakov linky S20 (Bratislava – Malacky – Kúty) vplyvom skrátenia prestoja v železničnej stanici Devínska Nová Ves.

V smere do Malaciek sú časové polohy vlakov odchádzajúcich zo stanice Bratislava hlavná stanica v 27. minútu (napr. 5:27, 7:27, 9:27 atď) upravené nasledovne:

  • V úseku medzi stanicami Bratislava hlavná stanica až Devínska Nová Ves (príchod) budú odchody a príchody vlakov posunuté o 2 minúty neskôr (nový čas odchodu zo stanice Bratislava hlavná stanica o 5:29, 7:29, 9:29 atď),
  • V úseku medzi stanicami Devínska Nová Ves (odchod) až Kúty budú odchody a príchody vlakov posunuté o 3 minúty skôr (nový čas odchodu zo stanice Devínska Nová Ves o 5:50, 7:50, 9:50 atď)

V smere do Bratislavy sú časové polohy vlakov odchádzajúcich zo stanice Kúty v 46. minútu (napr. 5:46, 7:46, 9:46 s výnimkou odchodu o 15:46) upravené nasledovne:

  • V úseku medzi stanicami Devínska Nová Ves (odchod) až Bratislava hlavná stanica budú odchody a príchody vlakov posunuté o 3 minúty skôr (nový čas odchodu zo stanice Devínska Nová Ves o 6:47, 8:47, 10:47 atď)
  • Vlak Os 2003 (Kúty 4:50 – Bratislava hlavná stanica 16:12) je posunutý v celej svojej trase o 2 minúty neskôr
  • Vlak Os 2025 (Kúty 15:46 – Bratislava hlavná stanica 17:16) ostáva v nezmenenej polohe

Vďaka uvedeným úpravám dochádza k skráteniu cestovného času vybraných vlakov linky S20 v smere na Kúty o 5 minút a v smere na Bratislavu o 3 minúty. Zároveň sa v smere na Kúty zlepšujú prestupné väzby od linky S50 (Bratislava – Pezinok – Trnava) v stanici Bratislava hlavná stanica a tiež sa skracujú prestupné časy medzi vlakmi a regionálnymi autobusmi v prestupných staniciach.

Kompletné cestovné poriadky vlakov linky S20 s platnosťou od 9. júna 2024