27.08.2019

Zmeny v premávke v IDS BK od 01. a 02. 09.2019

Oznam v skratke:Od pondelka, 02.09.2019 začne nový školský rok a v tejto súvislosti dôjde aj k viacerým trvalým zmenám v premávke v IDS BK.

Vo štvrtok (29.08.) a v nedeľu (01.09.) (štátne sviatky)
nebude premávať linka 69.
Od nedele, 01.09.2019 vstúpia do platnosti nasledovné zmeny v cestovných poriadkoch liniek Regio Bus:
Na linke 215:
 • Spoj 105 (6:15 Patrónka - 6:35 Marianka) bude premávať už iba cez školské prázdniny. Cez pracovné dni školského roku bude zavedený nový spoj 205 s trasou Autobusová stanica (6:05) - Marianka (6:41).
 • Bude zavedený nový spoj č. 197, ktorý bude premávať iba v pracovné dni školského vyučovania. Premávať bude na trase Autobusová stanica (6:49) - Marianka, nám. (7:25) a odtiaľ odvezie žiakov a študentov cez zastávky Záhorská Bystrica, MiÚ a Krče (vyhovenie požiadavke obci Marianka) až do Stupavy. 
 • Spoj 117 (7:45 Patrónka - 8:05 Marianka) bude premávať už iba cez víkendy a sviatky. Cez pracovné dni školských prázdnin začne už z Autobusovej stanice (odchod 7:29; ako spoj 199; v úseku Patrónka - Marianka ostáva bez zmeny). Cez pracovné dni školského vyučovania sa uvedený spoj ruší.
 • Spoj 121 (8:15 Patrónka - 8:35 Marianka) bude vedený už iba počas pracovných dní školských prázdnin. Cez pracovné dni školského roku začne už 7:59 z Autobusovej stanice (ako spoj 221), v úseku Patrónka - Marianka ostáva bez zmeny.
 • Spoj 123 (8:45 Patrónka - 9:05 Marianka) bude v uvedenej trase premávať už iba cez víkendy a sviatky. Cez pracovné dni bude vedený ako spoj 193, pričom začne už z autobusovej stanice (8:29) a bude vedený cez Marianku až do Stupavy.
 • Spoj 189 (11:29 Autobusová stanica - 12:05 Marianka) bude v uvedenej trase vedený už iba cez víkendy a sviatky. Cez pracovné dni bude vedený ako spoj 195, z Autobusovej stanice cez Marianku až do Stupavy.
 • Cez pracovné dni školského roku bude zavedený nový spoj 191 s odchodom 12:59 z Autobusovej stanice, ktorý bude vedený cez Patrónku (13:15) do Marianky.
 • Spoj 155, ktorý premáva iba cez pracovné dni školského roku (16:15 Patrónka - 16:35 Marianka) bude predĺžený cez Marianku až do Stupavy.
 • Spoj 163, ktorý premáva iba cez pracovné dni školského roku (17:45 Patrónka - 18:05 Marianka) bude predĺžený cez Marianku až do Stupavy
 • Spoj 185 (23:15 Patrónka - 23:35 Marianka) bude prečíslovaný na nové č. 201 a bude premávať už iba cez víkendy a sviatky. Nový spoj 185, ktorý bude premávať iba cez pracovné dni, bude vedený v čase o 22:55 z Patrónky a bude premávať cez Marianku a Stupavu až do Borinky.
 • Spoj 120 (7:15 Marianka - 7:35 Patrónka) bude predĺžený až na Autobusovú stanicu
 • Spoj 128 (8:15 Marianka - 8:35 Patrónka) bude rozdelený na nové spoje: 128, ktorý bude vedený cez pracovné dni školského roku a začne už zo Stupavy, AS (8:01) cez Marianku (8:15) a Patrónku na Autobusovú stanicu a 228, ktorý bude premávať iba cez pracovné dni školských prázdnin a bude predĺžený z Patrónky až na Autobusovú stanicu.
 • Spoj 188 (9:45 Marianka - 10:17 autobusová stanica) bude predĺžený, a začne už zo Stupavy, AS (9:31).
 • Spoj 142 (12:45 Marianka - 13:17 Autobusová stanica) bude premávať už iba cez víkendy a sviatky. Cez pracovné dni ho nahradí predĺžený spoj 194, ktorý začne už 12:31 zo Stupavy, AS. v úseku Marianka - Autobusová stanica ostáva bez zmeny.
 • Zavedený bude nový spoj 162, ktorý bude premávať cez pracovné dni školského vyučovania s trasou 13:15 Marianka, nám. - 13:47 Autobusová stanica.
 • Spoj 176 (18:45 Marianka- 19:05 Patrónka)  bude v rovnakej trase a časovej polohe prečíslovaný na 196 s premávkou iba cez víkendy a sviatky. Ako spoj 276 bude premávať iba cez pracovné dni školských prázdnin. Spoj č. 176 bude predĺžený a bude premávať iba cez pracovné dni školského roku. Začne v čase o 18:31 už na zastávke Stupava, AS
Na linke 219:
 • Spoj 7 začne 6:10 z Patrónky (o 15 min. skôr ako doteraz) a bude predĺžený až do Borinky.
 • Víkendový spoj 83 bude premávať o 5 min neskôr - začne z autobusovej stanice o 22:40 a bude predĺžený až do Borinky.
 • Spoj 18 bude predĺžený, a začne už o 6:50 z Borinky (v Stupave, aut. stanica vznikne požadovaná možnosť pre žiakov a študentov prestúpiť na linku 245 do Malaciek).
Zavedená bude úplne nová linka 220 s trasou Kuchyňa, OcÚ - Pernek - Jablonové - Lozorno - Zohor, žel. st. Linka bude premávať iba počas prepravných špičiek pracovných dní ako prípoj na vlaky a od vlakov v žel. stanici Zohor.
Na linke 235:
 • Spoj 105 (12:40 Malacky, žel. st. - 13:22 Jablonové, č. d. 170) bude premávať iba cez pracovné dni školského roku. Cez pracovné dni školských prázdnin ho nahradí spoj 115 (12:40 Malacky, žel. st. - 13:18 Jablonové, č. d. 170), ktorý v Lozorne nebude premávať okolo ZŠ.
 • Spoj 107 (13:40 Malacky, žel. st. - 14:19 Jablonové, č. d. 170) bude vedený v časovej polohe o 10 minút neskôr. Nová časová poloha bude 13:50 Malacky, žel. st. - 14:29 Jablonové, č. d. 170
 • Spoj 102 (6:41 Jablonové, Turecký Vrch - 7:23 Malacky, žel. st.) bude premávať už iba cez pracovné dni školského roku. Cez pracovné dni školských prázdni ho nahradí spoj 114 (6:41 Jablonové, Turecký Vrch - 7:19 Malacky, žl. st.), ktorý v Malackách vynechá zastávky Štúrova, ZŠ a M. R. Štefánika, ZŠ. Namiesto toho zastaví na zastávke Malacky, zberné suroviny.
 • Nový spoj 48 bude premávať iba v piatok, a to po trase 13:41 Jablonové, Turecký Vrch - 13:45 Jablonové, č. d. 170, pričom bude priamo pokračovať na spoji 106 až do Malaciek.
Na linke 239 bude spoj 26 (15:50 Láb, Vrbovec - 16:15 Malacky, žel. st.) vedený v časovej polohe o 5 minút skôr. Nová časová poloha bude 15:45 Láb, Vrbovec - 16:10 Malacky, žel. st.
Na linke 245 bude spoj 7 vedený v časovej polohe o 15 min skôr - odchod z Bratislavy, AS bude 6:30 a príchod na Malacky, žel. st. bude 7:42. Uvedený spoj zabezpečí dopravu pre žiakov a študentov zo Stupavy a okolitých obcí do škôl v Malackách.
Na linke 259 budú opäť všetky spoje premávať cez všetky pracovné dni, bez obmedzenia. Naviac bude zavedený nový spoj (rovnako iba cez pracovné dni) 109 - s trasou 15:10 Malacky, žel. st. - 15:40 Kuchyňa, OcÚ
Na linke 275 bude spoj 119 s odchodom 15:00 z Malaciek, žel. st. v Borskom Svätom Jure predĺžený až na osadu Tomky (príchod 15:53).
Na linke 510 bude zriadená nová zastávka Svätý Jur, žel. stanica (novo-otvorený prestupný terminál). Premávať tam budú nové spoje ráno s trasou Svätý Jur, Kačačnice - Mestský úrad - Krajinská - žel. stanica:
 • Spoj 200 s odchodom z Kačačníc 5:10 a príchodom na žel. st. o 5:20.
 • Spoj 202 s odchodom z Kačačníc 7:05 a príchodom na žel. st. o 7:15.
 • Spoj 18 s odchodom z Kačačníc 6:30 a príchodom na žel. st. o 6:42 bude pokračovať ďalej až do Bratislavy, AS.
a popoludní s trasou Svätý Jur, žel. st. - Krajinská - Mestskú úrad - Kačačnice:
 • Spoj 21 s odchodom zo žel. st. o 13:40 (začína už z Bratislavy, AS s odchodom 13:05).
 • Spoj 27 s odchodom zo žel. st. o 14:40 (začína už z Bratislava, AS s odchodom 14:05).
 • Spoj 205 s odchodom zo žel. st. o 15:05.
 • Spoj 209 s odchodom zo žel. st. o 16:05.
 • Spoj 207 s odchodom zo žel. st. o 17:05.
okrem toho budú zmenené aj spoje linky 510, ktoré na železničnú stanicu Svätý Jur nebudú zachádzať:
 • Spoj 9 bude vedený o 5 min. skôr, teda odchod z Bratislavy, AS bude posunutý na 6:30 a vynechá Svätý Jur, MÚ.
 • Spoj 37 bude vedený o 5 min. skôr, teda odchod z Bratislavy AS bude posunutý na 15:00.
 • Spoj 44 bude mať posunutý odchod zo Svätého Jura Kačačníc zo 14:55 na 16:55, a pri jazde do Bratislavy vynechá Svätý Jur, MÚ
 • Spoj 62 bude mať posunutý odchod zo Svätého Jura, Kačačníc z 15:55 na 16:20 a pri jazde do Bratislavy vynechá Svätý Jur, MÚ.
Linka 510 bude aj naďalej v premávke iba cez pracovné dni školského roku.
Na linke 520
 • Spoj 16 (6:00 Pezinok, nemocnica - 7:09 Bratislava, AS) bude premávať už iba cez pracovné dni. Cez víkendy a sviatky ho nahradí spoj 72 linky 522, ktorý bude premávať v čase 6:00 Pezinok, nemocnica - 6:19 Pezinok, žel. stanica
 • Spoj 102 (4:40 Pezinok, Muškát - 5:31 Bratislava, AS), ktorý premával iba počas pracovných dní školského roka bude zrušený a nahradí ho nový spoj 128 linky 522 (4:32 Muškát - 4:37 Pezinok, žel. st.), ktorý bude premávať počas pracovných dní bez obmedzenia.
Na linke 522
 • Spoj 18, ktorý premáva iba počas víkendov a sviatkov (6:13 Pezinok, nemocnica - 6:30 Pezinok, žel. st.) bude vedený v celej trase o 4 min. neskôr (6:17 Pezinok, nemocnica - 6:34 Pezinok, žel. st.)
 • Spoj 22, ktorý premáva iba počas víkendov a sviatkov (6:36 Pezinok, nemocnica - 6:59 Pezinok, Tesco) bude skrátený iba po Pezinok, žel. stanicu.
 • Nový spoj 140 bude zriadený cez pracovné dni školského roku s trasou 14:39 Pezinok, nemocnica - 15:00 Pezinok, Tesco
Na linke 576
 • Spoj 3 (7:20 Bratislava, AS - 8:37 Doľany) bude vedený už iba cez víkendy a sviatky.
 • Spoj 7 (12:03 Pezinok, nám. - 12:37 Doľany) bude zrušený.
 •  Spoj 9 (12:20 Bratislava, AS - 13:37 Doľany) bude vedený už iba cez pracovné dni.
 • Spoj 21 (15:20 Bratislava, AS - 16:37 Doľany) bude vedený už iba cez pracovné dni.
 • Spoj 31 (18:20 Bratislava, AS - 19:37 Doľany) bude vedený už iba cez pracovné dni.
 • Spoj 20 (9:03 Doľany - 10:20 Bratislava, AS) bude vedený v celej trase o 10 min skôr - nová časová poloha bude 8:53 Doľany - 10:10 Bratislava, AS.
 • Spoj 28 (10:18 Doľany - 10:52 Pezinok, nám.) bude zrušený
 • Spoj 26 (11:18 Doľany - 12:35 Bratislava, AS), ktorý premával iba cez víkendy a sviatky, bude zrušený
 • Spoj 32 (15:28 Doľany - 16:45 Bratislava, AS) bude zrušený
 • Spoj 36 (16:28 Doľany - 17:45 Bratislava, AS) bude v celej trase vedený o 20 min neskôr - nová časová poloha bude 16:48 Doľany - 18:05 Bratislava, AS
Mimo územia IDS bude linka 102 425 (pokračovanie spojov linky 576) skrátená iba po Horné Orešany.
Na linke 622 budú zrušené nasledovné spoje:
 • Spoj 4 (5:20 Bernolákovo, Hlavná, kaštieľ - 6:03 Bratislava, AS);
 • Spoj 21 (14:27 Bratislava, AS - 15:13 Bernolákovo, Hlavná, kaštieľ)
 • Spoj 34 (15:20 Bernolákovo, Hlavná, kaštieľ - 16:03 Bratislava, AS)
Na linke 630 bude spoj 19 (Bratislava, AS 14:17 - Senec, žel. st. 15:20) vedený o 10 min. neskôr a skrátený. Nová trasa bude 14:27 Bratislava, AS - 15:25 Senec, aut. st.
Na linke 632 budú zrušené nasledovné spoje (ktoré premávali iba cez pracovné dni školského roku):
 • Spoj 21 (15:37 Bratislava, AS - 16:29 Senec, aut. st.)
 • Spoj 23 (15:47 Bratislava, AS - 16:41 Senec, aut. st.)
 • Spoj 33 (17:37 Bratislava, AS - 18:29 Senec, aut. st.)
 • Spoj 35 (17:47 Bratislava, AS - 18:41 Senec, aut. st.)
Namiesto toho nasledovné spoje budú premávať všetky pracovné dni, bez obmedzenia:
 • Spoj 121 (15:37 Bratislava, AS - 16:36 Senec, aut. st.)
 • Spoj 133 (17:37 Bratislava, AS - 18:36 Senec, aut. st.)
 • Nový spoj 38 bude premávať iba cez pracovné dni školského roku s trasou 15:51 Senec, aut. st. - 16:39 Bratislava, AS
Na linke 659 bude spoj 50 (12:38 Veľké Úľany, Nové Osady, Liehovar - 14:19 Bratislava, AS) začínať vo Veľkých Úľanoch, nám. (v čase o 12:49). Z Nových Osád, Liehovaru ho nahradí nový spoj 88 s odchodom 12:28 a príchodom na Veľké Úľany, nám. o 12:39. Okrem toho vznikne nový spoj 90 s trasou Jelka školy (12:50) - Jelka, Slaná Dolina - Hrubá Borša (12:57). 
Na linkách MHD nastanú nasledovné trvalé zmeny od pondelka, 02.09.2019
Bude obnovený štandardný prevádzkový režim školského roku. Začnú premávať linky 133 a 192. Linka 31 bude aj naďalej premávať ako počas školských prázdnin. Výluka električiek v Karlovej Vsi a Dúbravke naďalej trvá. Ako kompenzácia pre obyvateľov Dúbravky budú na linkách 83 a 84 zahustené intervaly počas špičiek pracovných dní.
Linka 2 bude zrušená. Namiesto nej bude zavedená linka 7, ktorá bude premávať s trasou ŽST Vinohrady - Račianska - Račianske Mýto - Blumentál - STU - Hlavná stanica
Linka 56 bude v Rači v smere zo Studenej na Tbiliskú premávať po trase Detvianska - Alstrova - Barónka - Kubačova - Tbiliská. Teda zastaví na zastávkach (v tomto poradí): Nám. A. Hlinku, Barónka, Nemecký kultúrny dom, MiÚ Rača, Závadská a Tbiliská. Na zastávkach Nám. A. Hlinku až MiÚ Rača bude  zastavovať na oba smery pri rovnakých nástupištiach, cestujúcim preto odporúčame venovať zvýšenú pozornosť smeru linky zobrazenom na elektronickom informačnom systéme.
Na linke 212 bude medzi zastávkami Strojnícka a Prievoz, most obojsmerne zriadená nová zastávka, na znamenie, Hrachová.

Odoberať novinky
Odoberajte najnovšie informácie o dopravnom systéme do Vašej emailovej schánky.
Vyhľadávanie


Informácie telefonicky každý deň v čase:
od 08:00 do 18:00
0948 102 102