23.09.2019

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu VOD 2019

Oznam v skratke:Registrácia na medzinárodnú odbornú konferenciu VOD 2019 je už spustená.

Verejná osobná doprava je významným faktorom, ktorý prispieva k rozvoju udržateľnej mobility a sociálno-ekonomickému rozvoju štátu. Má prednosti z hľadiska ekologického, sociálneho, regionálneho, priestorového a bezpečnostného. Na rozdiel od nej, individuálna automobilová doprava a jej nárast má nepriaznivý vplyv na životné prostredie ako aj bezpečnosť. Cieľom ďalšieho ročníka už tradičnej konferencie VOD je naďalej spoločne hľadať spôsoby a riešenia ako môže VOD – najmä železničná, autobusová, mestská hromadná doprava, ale aj nemotorová doprava prispieť k udržateľnej mobilite v mestách, regiónoch a štátoch EÚ. Konferencia ponúka priestor na výmenu skúseností pre odborníkov verejnej správy, vysokých škôl, výskumných ústavov, dopravných a projekčných organizácií a významných firiem zaoberajúcich sa problematikou súvisiacou s verejnou osobnou dopravou
Konferencia sa uskutoční 17. a 18. októbra 2019 v Hoteli Bratislava.
Záujemcovia sa už dnes môžu registrovať na stránke www.kongres-studio.sk.
Program konferencie VOD 2019
Stiahnúť dokument (.pdf)

Odoberať novinky
Odoberajte najnovšie informácie o dopravnom systéme do Vašej emailovej schánky.
Vyhľadávanie


Informácie telefonicky každý deň v čase:
od 08:00 do 18:00
0948 102 102