Dočasná zmena trás liniek 525 a 527 vo Vajnoroch

Uvedené linky nebudú obojsmerne obsluhovať zastávky Pračanská a Pri mlyne, namiesto toho zastavia na zastávke Uhliská (ako linky 52, 53 a 65).

Doprava na zastávky Pračanská a Pri mlyne bude aj naďalej možná linkou 52, na ktorú bude možné prestúpiť na zastávke Uhliská.

Uvedená zmena trás potrvá až do odvolania v závislosti od postupu stavebných prác.