Palisády - dočasná zmena trás liniek 147, 203, 207, 208 a N47.

Linka 147

V smere z Búdkovej za zastávkou Šulekova zastaví na zastávkach:

  • Partizánska na Palisádach, ako linky 203, 207 a N47 smerom k Hradu
  • Zochova na Staromestskej ako linky 83, 84 a 93 smerom na Hodžovo nám.
  • Zochova na Pilárikovej - bežná zastávka linky 147 smerom na Búdkovu

Od zast. Šulekova ďalej na Búdkovu po svojej riadnej trase. Vynechá zastávku Hodžovo nám.

Linka 203

bude premávať po okružnej trase Koliba - Hodžovo nám. - Palisády - Mudroňova - Búdkova (priebežná konečná) - Hroboňova - Pražská - Štefánikova - Hodžovo nám. - Koliba. Na obchádzkovej trase zastaví na všetkých zastávkach.

Linky 207 a N47

smerom z Valašskej, resp. ŽST Železná studienka smerom na Hodžovo nám. za zastávkou Vozovňa Hroboňova obočia doľava na Hroboňovu a ďalej budú vedené cez Pražskú a Štefánikovu na Hodožovo nám. Na obchádzkovej trase zastavia na všetkých zastávkach. (Linka N47 na znamenie.). Smerom z Hodžovho nám. na Valašskú sa ich trasa nemení.

Linka 208 nebude počas výluky premávať.

Doba trvania výluky sa môže v závislosti od postupu stavebných prác zmeniť.