Uzávierka cesty do Jaroviec – dlhodobá výluka na linkách 90, 91, 191 a N91

Linky 90, 91 a 191

pôjdu medzi zastávkami Slnečnice a Gerulata obojsmerne priamo, vynechajú Jarovce. V križovatke ulíc cesta I/2 – Vývojová – Balkánska (v Rusovciach) zastavia na náhradnej zastávke Vývojová.

Linka N91

Zo smeru z Jasovskej do Čunova s odchodmi 23:55, 0:55 a 1:55 bude premávať zo zastávky Slnečnice priamo na náhradnú zastávku Vývojová, následne do Jaroviec, kde sa od zastávky Píla napojí na svoju riadnu trasu smerom do Čunova. Spoje s odchodmi 2:55 a 3:55 vynechajú Jarovce a zo zastávky Slnečnice budú premávať priamo na náhradnú zastávku Vývojová a ďalej do Čunova.

Zo smeru z Čunova na Jasovskú spoje s odchodmi 23:41, 0:41 a 1:41 vynechajú Jarovce. Zo zastávky Gerulata budú premávať na náhradnú zastávku Vývojová a následne sa napoja na svoju trasu od zastávky Slnečnice. Spoje s odchodmi 2:30 a 3:30 budú premávať z Čunova po svojej riadnej trase po zastávku Píla. Následne sa vrátia do Rusoviec, zastavia na náhradnej zastávke Vývojová a od zastávky Slnečnice sa napoja na svoju riadnu trasu.

Náhradná linka X91

Dočasná náhradná linka X91 bude premávať obojsmerne medzi zastávkami ŽST Rusovce a Píla. Zastaví na všetkých zastávkach po trase (na znamenie).