Výluka liniek 52, 56 a 65 v Rači

Pokračujúca rekonštrukcia električkovej trate a následná uzávierka križovatky Detvianska – Čachtická si od soboty 18. júla 2020 vyžiada zmeny trás liniek 52, 56 a 65 a zároveň zavedenie náhradnej autobusovej linky X55.


Linka 52

V smere z Rače do Vajnor za zastávkou Závadská zastaví na zastávkach:

 • MIÚ Rača na Kubačovej
 • Hybešova (na začiatku Hybešovej, pri križovatke s Čachtickou)
 • Ihrisková (v náhradnej polohe na Koľajnej pred žel. priecestím, pri križovatke s Rostovskou)
 • od zastávky Pastierska bude premávať po svojej riadnej trase

V smere z Vajnor do Rače za zastávkou Stolárska zastaví na zastávkach:

 • Hybešova (na Čachtickej, ako linka 3 v smere do mesta)
 • MIÚ Rača na Kubačovej
 • Hybešova (na Čachtickej, ako linka 3 v smere do mesta)
 • MIÚ Rača na Kubačovej
 • od zastávky Závadská na konečnú Potočná bude premávať po svojej riadnej trase

Obojsmerne vynechá zastávku Cintorín Rača.


Linka 56

V smere z Rače na Studenú za zastávkou Nemecký kultúrny dom zastaví na zastávkach:

 • Hybešova (na začiatku Hybešovej, pri križovatke s Čachtickou)
 • Ihrisková (v náhradnej polohe na Koľajnej pred žel. priecestím, pri križovatke s Rostovskou)
 • od zastávky Pastierska bude premávať po svojej riadnej trase

V smere zo Studenej do Rače za zastávkou Stolárska zastaví na zastávkach:

 • Hybešova (na Čachtickej, ako linka 3 v smere do mesta)
 • Nemecký kultúrny dom na ul. Barónka
 • Barónka na Alstrovej
 • Nám. A. Hlinku na Alstrovej
 • od zastávky Závadská na konečnú Tbiliská bude premávať po svojej riadnej trase

Obojsmerne vynechá zastávky Cintorín Rača a MIÚ Rača.


Linka 65

V smere z Čiližskej do Rače za zastávkou Vajnorský potok zastaví na zastávke Karpatské nám. na ul. Pri vinohradoch, a následne na konečnej zastávke Tbiliská.

Obojsmerne vynechá zastávky Pri vinohradoch, Trávna, Cintorín Rača a Závadská. Pre spojenie oblasti Rybničnej a Na pántoch s električkovou linkou 3 bude zavedená dočasná náhradná autobusová linka X55.


Linka X55

Bude premávať po trase Na Pántoch – Rybničná – Púchovská – Žitná – Hybešova (priebežná konečná zastávka – výstupište na Čachtickej ul. spoločné s linkou 3 v smere do mesta, nástupište na začiatku Hybešovej za križovatkou s Čachtickou).