Krátkodobo nefunkčné označovače a automat na železničnej stanici Bratislava – Nové Mesto

Cestujúci s papierovým cestovným lístkom ihneď po nástupe do vlaku vyhľadá sprievodcu, ktorý mu zapíše začiatok platnosti cestovného lístka.

Elektronický cestovný lístok nebude možné zakúpiť. Cestujúci si musí zaobstarať cestovný lístok inou formou - napríklad prostredníctvom mobilnej aplikácie IDS BK, prípadne na iných predajných miestach, či v pokladni ZSSK v staničnej budove, ktorá bude v prevádzke.

Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám ospravedlňujeme.