Jednosmerná výluka v Jarovciach – zmena trás liniek 90, 91, 191 a N91

Linky 90, 91, 191 a N91 (N91 s odchodom 3:55 z Jasovskej do Čunova) budú zo zastávky Slnečnice premávať priamo na zastávku Vývojová, ktorá bude v náhradnej polohe v križovatke cesty I/2 a Balkánskej. Od zastávky Gerulata sa napoja na svoju riadnu trasu. Neobslúžia zastávky Jarovce, záhrady až Kovácsova. V smere z Čunova / Rusoviec na Jasovskú sa ich trasa nemení.

Linka N91 (okrem odchodu 3:55 z Jasovskej do Čunova) bude premávať po svojej riadnej trase po zastávku Jarovce a následne zastaví až na zastávke Vývojová, v náhradnej polohe v križovatke cesty I/2 a Balkánskej. Neobslúži zastávky Sady a Kovácsova. V smere na Jasovskú pôjde bez zmeny trasy.

Dočasná náhradná autobusová linka X91 bude premávať zo ŽST Rusovce po trase liniek 90, 91 a 191 cez Jarovce po zastávku Jarovce, záhrady a ďalej cez zastávku Vývojová (v náhradnej polohe v križovatke cesty I/2 a Balkánskej) späť na ŽST Rusovce.