Vláčik Záhoráčik je späť

Vlaky budú premávať v rozsahu troch párov vlakov, vždy počas voľných dní až do 15.9.2020. Cestovný poriadok je k dispozícií na stránke idsbk.sk. Vo všetkých vlakoch platia prepravné a tarifné podmienky IDS BK.

Cestovný poriadok:

https://www.idsbk.sk/download/B20200703T000001859.pdf