Dlhodobá výluka liniek Regio Bus v Modre

Všetky uvedené linky

budú v smere z Bratislavy (Pezinku) do Doľan (resp. na Zochovu Chatu / do Budmeríc) premávať obchádzkovou trasou cez Šúrsku a Dolnú, na Štúrovu.

Zastávky Modra, Štefánikova a Modra, obchodný dom v uvedenom smere nebudú obsluhované. Namiesto nich uvedené linky zastavia na zastávkach Modra, Šúrska a Modra, kaplnka.Linka 576 zastaví iba na zastávke Modra, kaplnka.

V smere do Bratislavy sa trasa uvedených liniek nemení. Spoj linky 545, č. 23, ktorý premáva v Modre cez zastávky Šúrska a obchodný dom bude premávať rovnako ako ostatné spoje liniek 539 a 545, teda priamo cez zastávku Modra, kaplnka.

Uvedená výluka potrvá až do odvolania, predbežne do konca septembra 2020.