Krátkodobá výluka na linke 44

Zastávky Júlová a Koliba nebudú linkou 44 obsluhované.