Výluka na linkách 32, N33 a X33

V smere z Kuklovskej na Hlavnú stanicu, resp. k Novému SND

zastavia na náhradnej zastávke Janotova na Janotovej ul. (za križovatkou s Molecovou). Ďalej budú vedené obchádzkovou trasou cez Baníkovu a Karloveskú. Na zastávke Molecova zastavia na Karloveskej, spoločne s linkami X5 a N34. V smere na Kuklovskú sa ich trasa nemení.