Orezávanie stromov na Vazovovej - krátkodobá výluka na linke 9

Linka 9

bude vedená obojsmerne po trase Ružinov - Trnavské mýto - Krížna - Americké nám. - Špitálska - Kamenné nám. -Nám. Ľ. Štúra. Vynechá zastávky Nám. SNP - Blumentál obojsmerne.


Skutočné trvanie výluky sa môže v závislosti od priebehu prác zmeniť.