Výluka linky 87 pod Prístavným mostom

Spoje linky 87 budú v smere na Ovsište medzi zastávkami Prievozská a Prístav premávať po obchádzkovej trase cez Mlynské nivy a Plynárenskú na Prístavnú, kde sa napoja od zastávky Prístav na svoju trasu. Na obchádzkovej trase zastavia na zastávke Prístavný most v náhradnej polohe na ulici Mlynské nivy (v rovnakej polohe ako počas predchádzajúcej dlhodobej výluky).

Dôvodom výluky je uzavretie pravého odbočenia z Bajkalskej na Prístavnú ulicu spôsobené pokračujúcimi prácami na výstavbe rýchlostnej cesty R7 a diaľnice D1.

V smere na Astronomickú premáva linka 87 bez zmeny.