Krátkodoba výluka Jelačičovej - zmena trasy linky 64

Linka 64

bude mať náhradné výstupište Jelačičova zriadené na Miletičovej ul (pri križovatke s Jelačičovou). V smere na Lovinského bude začínať zo zastávky Trnavské mýto. Uvedená výluka môže byť ukončená aj skôr, v závislosti od postupu prác.