Výluka na Mamateyovej - zmena trás liniek 84, 99, N80 a N99

Uvedené linky v smere do Ovsišťa / na Údernícku

budú premávať priamo po Bosákovej a ďalej cez Dolnozemskú a Gettingovu. Na obchádzkovej trase zastavia na zastávkach "Bosákova" - ako linky 96 a 196 v smere na Prístavný most, "Ekonomická univerzita" a "Bulíkova" - dočasná náhradná zastávka na Gettingovej.

Trasy uvedených liniek v opačnom smere sa nemenia. Trasy liniek 96 a 196 v smere z Petržalky na Letisko / ŽST Nové Mesto sú aj naďalej vedené po obchádzke cez zastávky Šustekova (v náhradnej polohe), Bulíkova a Ekonomická univerzita.