Výluka na Svätoplukovej - krátkodobá zmena trás liniek 202, 212, N72 a X72

Linky 202, 212, N72 a X72


V smere jazdy na Hodžovo nám. / Nemocnicu sv. Michala / ŽST Železná studienka

zastavia na náhradnej zastávke Košická, autobusová stanica na Košickej ul. (pri ZŠ; rovnako ako linka 68). Ďalej zastavia na náhradnej zastávke Cvernovka na Páričkovej ul., v uvedenom smere jazdy pred križovatkou so Svätoplukovou (v smere od Košickej).


V smere jazdy na Dolné Hony / Cintorín Vrakuňa / Mliekarenskú

zastavia na náhradnej zastávke Cvernovka na Páričkovej ul., za križovatkou so Svätoplukoou smerom ku Košickej.

Zastávky Košická, autobusová stanica a Cvernovka na Svätoplukovej nebudú obsluhované. Linky 202, 212 a N72 budú v uvedené dni obsluhované autobusmi.