Sobotná výluka v Jarovciach - zmena trás liniek 90 a 91

Linky 90 a 91

budú medzi zastávkami Slnečnice a Gerulata premávať priamo po ceste I/2 s vynechaním všetkých zastávok.

Náhradnú dopravu do Jaroviec zabezpečí linka X91

s trasou ŽST Rusovce - Jarovce - Píla (obojsmerne). Prestup medzi linkami 90, 91 a X91 bude na zastávke Gerulata.

Zastávky Strelnica a Jarovce - záhrady nebudú počas výluky obsluhované.