Krátkodobá výluka na Dunajskej ul.

Linka 208

Nebude obsluhovať konečnú zastávku Nemocnica sv. Michala. Na obchádzkovej trase zastaví na zastávkach Ondrejský cintorín (v smere k Novému SND na občasnej služobnej zastávke), Ul. 29. augusta (obojsmerne), Twin city (obojsmerne), Malá Scéna (iba v smere na Šulekovu) a Nové SND - náhradná konečná zastávka (nástup a výstup na Krupkovej ul., ako linka 78)