Výluka liniek 59 a 65 na Rybničnej ul.

Linka 59

v piatok, 17.04.2020 popoludní nebude prepravovať cestujúcich na výjazde z Vozovne Jurajov dvor na konečnú Na pántoch. Jej riadna trasa sa v úseku Na pántoch - Antolská nemení.

Linka 65

bude iba v smere do Rače premávať medzi zastávkami Koniarkova a Cintorín Rača obchádzkovou trasou, kde nezastaví na žiadnej zastávke. V smere z Rače na Dolné Hony sa jej trasa nemení. Dopravu v úseku Na pántoch - Rača (a späť) zabezpečí dočasná náhradná autobusová linka X55.

Náhradná autobusová linka X55

bude premávať po trase linky 65 Rača, Tbiliská - Rybničná - Na pántoch a späť (obojsmerne). Zastávky Regrútska, Cudzinecká polícia a Šprinclov majer budú obsluhované iba v smere z Rače do Vajnôr.