Časti predplatných cestovných lístkov IDS BK sa bude predlžovať platnosť

Opatrenie sa bude týkať predplatných cestovných lístkov (PCL), ktoré boli platné v období od 16. marca 2020 do 14. apríla 2020. Na základe rozhodnutia všetkých objednávateľov (Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislavský samosprávny kraj, Hl. m. SR Bratislava) sa bude cestujúcim predlžovať platnosť PCL nasledovne:

  • držiteľom 7 a 30-dňových PCL o 0 dní
  • držiteľom 90-dňových PCL o 30 dní
  • držiteľom 365-dňových PCL o 60 dní
  • držiteľom žiackych (ZŠ a SŠ) 365-dňových PCL o 90 dní

Nateraz však platí, že držiteľom aktuálne platných PCL sa ich platnosť nebude predlžovať automaticky. Po uplynutí platnosti si budú povinní pred cestou verejnou hromadnou dopravou zakúpiť nový cestovný lístok (jednorazový/predplatný).

Predlžovanie platnosti sa bude držiteľom PCL realizovať pridaním dní (podľa uvedeného vzorca) až po zakúpení ďalšieho PCL. Termín, od ktorého sa pristúpi k predlžovaniu platnosti nových PCL, bude zverejnený v najbližšom čase.

Bratislavská integrovaná doprava, a.s. v týchto dňoch s partnermi pripravuje technické a softvérové riešenia, ktoré umožnia predĺžiť platnosť PCL. Podrobnosti, forma a spôsob predlžovania platnosti budú následne zverejnené prostredníctvom tlačovej správy, sociálnych sietí a správy v mobilnej aplikácii IDS BK.

Opatrenie sa týka PCL Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, do ktorého sú zapojení Dopravný podnik Bratislava, RegioJet, Slovak Lines a Železničná spoločnosť Slovensko.

Predlžovanie platnosti predplatných cestovných lístkov sa však nebude týkať tých držiteľov PCL, ktorí si aktuálne platné PCL stornovali a boli im vrátené finančné prostriedky.