Výluka liniek 205, 208 a X72 na Cintorínskej

Linky 205 a X72

v smere k Nemocnici sv. Michala neobslúžia zastávku Ondrejský cintorín, namiesto toho zastavia na náhradnej zastávke na Dunajskej ul. za križovatkou s Rajskou. V smere na Rádiovú resp. Mliekarenskú sa ich trasa nemení.

Linka 208

v smere k Nemocnici sv. Michala obslúži zastávku Ondrejský cintorín v náhradnej polohe, na Ul. 29. augusta (služobná). Zastaví aj na náhradnej zastávke na Dunajskej ul. za križovatkou s Rajskou. V smere na Šulekovu sa jej trasa nemení.