Zrušenie zastávky Most pri Bratislave, Výskumný ústav

Na uvedenej zastávke zastavovali autobusy liniek 720, 730 a 740.