Mimoriadny režim na linkách 31, 39, 131 a 184

Nepremávajú aj účelové školské spoje.