Výluka Prístavného mostu - zmena trás liniek 96, 196 a 98

Linky 96, 196 a 98

zastavia v smere do Petržalky na náhradnej zastávke Prístavný most na začiatku ul. Mlynské Nivy (ako linka 87). Následne budú premávať po Plynárenskej, Prístavnej a Moste Apollo na zastávku Ekonomická Univerzita. Linky 96 a 196 budú pokračovať ďalej cez zastávky Bulíkova a Šustekova na Lachovu.

Linky 96, 196 a 98 zastavia na obchádzkovej trase na všetkých zastávkach, podľa ich charakteru. Zastávka Bosákova (pri trhovisku) nebude linkami 96 a 196 obsluhovaná. V smere z Petržalky sa trasa liniek nemení.