MIMORIADNE ZMENY V DOPRAVE

ZMENY V DOPRAVE K 14. 06. 2021

Image name


Vzhľadom na postupné uvoľňovanie opatrení Vlády Slovenskej republiky na znižovanie mobility a v nadväznosti na pokyn objednávateľov dopravných výkonov pravidelne aktualizujeme zoznam aktuálne platných zmien v doprave. Súčasné obmedzenia sú platné od pondelka, 14. júna 2021.


MHD V BRATISLAVE
  • PREMÁVKA POČAS PRACOVNÝCH DNÍ V REŽIME "PRACOVNÝ ĎEŇ, ŠKOLSKÉ PRÁZDNINY" (s výnimkou linky 58, ktorá premáva v režime školský rok)
  • DOČASNE ZRUŠENÁ LINKA 208
  • ZAKÁZANÝ NÁSTUP PRVÝMI DVERAMI
  • ZAKÁZENÉ OBSADZOVANIE PRVÉHO RADU SEDADIEL ZA VODIČOM
  • NA NOČNÉ LINKY SÚ POSTUPNE NASADZOVANÉ KAPACITNEJŠIE VOZIDLÁ

REGIONÁLNE AUTOBUSY
  • PREMÁVKA POČAS PRACOVNÝCH DNÍ V REŽIME "PRACOVNÝ DEŇ, ŠKOLSKÝ ROK"
  • NAĎALEJ ZAKÁZANÉ OBSADZOVANIE PRVÉHO RADU SEDADIEL ZA VODIČOM

REGIONÁLNE VLAKY
  • PREMÁVKA POČAS PRACOVNÝCH DNÍ V REŽIME "PRACOVNÝ DEŇ, ŠKOLSKÝ ROK"

Aj naďalej sú cestujúci povinní mať prekryté horné dýchacie cesty počas celej cesty vo vozidle.


VÝNIMKY Z POVINNOSTI NOSENIA RESPIRÁTOROV A RÚŠOK

▪️ deti do 6 rokov veku

▪️ osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia (intravilánu) obce, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov

▪️ osoby so závažnými poruchami autistického spektra

▪️ osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím

▪️ osoby pri výkone športu

▪️ fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania

▪️ osoby nevesty a ženícha pri sobáši

▪️ výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu

▪️ tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania

▪️ zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

▪️ vodiči verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb


Všetky uvedené obmedzenia sú platné až do odvolania.

Prosíme, venujte pozornosť poznámkam v cestovných poriadkoch.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.


Infocentrum IDS BK
info@idsbk.sk
+421 948 102 102