MIMORIADNE ZMENY V DOPRAVE

Bratislava, 16. apríla 2021

Vzhľadom na postupné uvoľňovanie opatrení Vlády Slovenskej republiky na znižovanie mobility a v nadväznosti na pokyn objednávateľa dopravných výkonov, Ministerstva dopravy a výstavby SR, Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. pristupuje k mimoriadnej zmene Grafikonu vlakovej dopravy 2020/2021.

Od pondelka, 19. apríla 2021 prechádza ZSSK k plnohodnotnému zabezpečeniu prímestskej železničnej dopravy na celom území IDS BK v zmysle pôvodného GVD 2020/2021.

Cestujúci sú povinní mať naďalej prekryté horné dýchacie cesty počas celej cesty vo vozidle.

Od 15. marca 2021 je respirátor povinný vo všetkých interiéroch okrem vlastnej domácnosti.


ZMENY V DOPRAVE od 19. apríla 2021

Mestská doprava v Bratislave

Autobusové a trolejbusové linky MHD v Bratislave premávajú podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny až do odvolania.

Naďalej sú dočasne zrušené linky linky 7, 94, 191, 192, 196 a 208.

Všetky električkové linky a linka 95 premávajú po 20:00 v intervale 15 minút.

Aktuálne obmedzenia v bratislavskej mestskej doprave nájdete tu:

https://www.idsbk.sk/oznamy/ce0e001jr41d/?fbclid=IwAR0bosUKoQLcf412H2Ueflhrk8FlCQnQUKT3CqQM1F0tCe7Y-9N_PuXwI28

Od 19. 04. 2021 prichádza k otvoreniu všetkých predajných miest IDS BK.

Zoznam predajných miest nájdete tu:

https://www.idsbk.sk/listky-ceny/predaj/predajne

Uvedené obmedzenia sú platné až do odvolania.


Regionálna vlaková doprava

Od 19. apríla 2021 budú počas pracovných dní budú premávať všetky regionálne vlaky na území IDS BK v štandardnom režime platnom pre pracovné dni.

Od 19. apríla 2021 budú obnovené linky S55 a S65.

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je naďalej

od 08. marca 2021 vstup do vozdiel verejnej dopravy povolený len osobám, ktoré majú ústa a nos prekryté respirátorom bez výdychového ventilu s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1.

Aktuálne obmedzenia nájdete na tomto odkaze:

https://www.idsbk.sk/oznamy/cajl001te41d/?fbclid=IwAR1uCX0a18Y1vKdzRqQ1F9oK2qc4osavBcyC3F-vkitmAa4SY3yHGcRNIus


Regionálna autobusová doprava

Linky regionálnej autobusovej dopravy premávajú podľa cestovných poriadkov platných pre školské prádzniny až do odvolania.

Aktuálne obmedzenia v regionálnej autobusovej doprave nájdete tu:

https://www.slovaklines.sk/sk/koronavirus?fbclid=IwAR3U7BfSbXAaeZBj7X_GKazvwXJzFHKV4Nnpwp3Kf7m3Q_Xn9mrfaSYncnA

Všetky uvedené obmedzenia sú platné až do odvolania.

Výnimky z povinnosti nosenia rúšok

▪️ deti do 6 rokov veku

▪️ osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia (intravilánu) obce, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov

▪️ osoby so závažnými poruchami autistického spektra

▪️ osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím

▪️ osoby pri výkone športu

▪️ fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania

▪️ osoby nevesty a ženícha pri sobáši

▪️ výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu

▪️ tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania

▪️ zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

▪️ vodiči verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb

KOMU STAČÍ RÚŠKO NAMIESTO RESPIRÁTORA

▪️deti prvého stupňa základných škôl

▪️osoby vo väzbe alebo vo výkone trestu v zariadeniach Zboru väzenskej a justičnej stráže

▪️zamestnanci vykonávajúci prácu zaradenú do tretej kategórie vo faktore záťaž teplom pri práci (napríklad práca pri vysokých peciach).

EXTERIÉR

▪️V exteriéroch bude naďalej možné nosiť aj rúška, šály či šatky.

Do vozidiel bratislavskej MHD nie je možné nastupovať prednými dverami. Zároveň je zakázané využívať prvý rad sedadiel za vodičom.
Nástup do prímestských autobusov je možný prednými dverami. Aj v regionálnej autobusovej doprave je zakázané využívať prvý rad sedadiel za vodičom.

Všetky uvedené obmedzenia sú platné až do odvolania.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

Infocentrum IDS BK

info@idsbk.sk

+421 948 102 102