Odmedzenia vo verejnej doprave - COVID 19

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva je vstup do vozdiel verejnej dopravy povolený len osobám, ktoré majú ústa a nos prekryté rúškom, šatkou alebo šálom. Cestujúci sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty počas celej cesty vo vozidle.


COVID

Výnimky z povinnosti nosenia rúšok

  • deti do 3 rokov veku
  • osoby so závažnými poruchami autistického spektra
  • vodiči verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb

Do vozidiel bratislavskej MHD nie je možné nastupovať prednými dverami. Zároveň je zakázané využívať prvý rad sedadiel za vodičom.
Nástup do prímestských autobusov je možný prednými dverami. Aj v regionálnej autobusovej doprave je zakázané využívať prvý rad sedadiel za vodičom.

Úprava premávky liniek IDS BK od 7. januára 2021

Regionálna železničná doprava (Železničná spoločnosť Slovensko)

Regionálne železničné linky Železničnej spoločnosti Slovensko (linky S8, S20, S50, S55, S60, a S70) premávajú podľa štandardného grafikonu. Do odvolania sa pozastavuje prevádzka linky S65 (Bratislava-Petržalka - Senec).


Mestská hromadná doprava v Bratislave

Autobusové a trolejbusové linky MHD v Bratislave premávajú podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny až do odvolania.

Z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie sa od pondelka 1. marca 2021 dočasne rušia linky 7, 94, 191, 192, 196 a 208.

Uvedené linky nebudú premávať až do odvolania.


Regionálna autobusová doprava (Slovak Lines)

Spoje prímestskej autobusovej dopravy Slovak Lines premávajú podľa cestovných poriadkov platných pre školské prádzniny až do odvolania.