Ukončenie rekonštrukcie v Rači a výluka na Americkom nám. 7. septembra 2020

Z dôvodu ukončenia električkovej trate v Rači a zároveň z dôvodu rekonštrukcie trate na Americkom námestí budú od pondelka 7. septembra 2020 zmenené trasy viacerých autobusových a električkových liniek.


Linka 3

bude obojsmerne premávať po trase Rača, Komisárky – Račianska – Vazovova – Krížna – Americké nám. – Špitálska – Kamenné nám. – Štúrova – Starý most – Petržalka, Jungmannova.


Linka 7

bude obojsmerne premávať po trase (Rača, Komisárky – iba v rannej špičke) – ŽST Vinohrady - Račianska – Vazovova – Krížna – Trnavské mýto – Vajnorská – ŽST Nové Mesto.


Linka 9

bude obojsmerne premávať po trase Ružinov – Ružinovská – Trnavské mýto – Krížna – Americké nám. – Špitálska – Kamenné nám. – Nám. SNP – Kapucínska – tunel – Chatam Sófer.

Uvedené linky zastavia na všetkých zastávkach po trase.

Výjazdy a dojazdy na linku 1 na Hlavnú stanicu/z Hlavnej stanice, ako aj do/z Petržalky budú vedené cez Kamenné nám., Špitálsku, Americké nám. a Krížnu a ďalej buď cez Vazovovu po ŽST Vinohrady alebo po Vajnorskej do Vozovne Jurajov dvor.


Linky 52, 56 a 65

sa v Rači vrátia na svoje riadne trasy. Dočasná náhradná autobusová linka X55 bude zrušená.


Linky 31 a 94

budú v centre mesta premávať okruhom, pričom zastavia na zastávkach:


  • Kollárovo nám.; riadna zastávka smerom na Vazovovu ako doteraz (na Nám. slobody)
  • Blumentál; náhradná zastávka na Vazovovej ul. (pri škole)
  • Vazovova; spoločne s električkovými linkami na Vazovovej ul. (medzi Radlinského a Blumentálskou)
  • Americké nám.; spoločne s trolejbusovými linkami 202, 207 a 212 smerom na Kollárovo nám.
  • Kollárovo nám.; spoločne s linkami 80, 202, 207, 208 a 212 smerom na Hodžovo nám.
  • Kollárovo nám.; riadna zastávka na Nám. 1. mája (smerom na Zochovu)

Linky 39 a N55

v smere na Súhvezdnú, resp. Na pántoch zastavia na zastávke Blumentál v náhradnej polohe na Vazovovej (pred vyústením na Radlinského).