Predlžovanie platnosti predplatných cestovných lístkov IDS BK je spustené

Z dôvodu pandémie koronavírusu a prísnych protiepidemických opatrení nemohla časť držiteľov predplatných cestovných lístkov IDS BK (PCL) využívať verejnú hromadnú dopravu. Od dnešného dňa sa preto všetkým cestujúcim, ktorí mali v dňoch od 16. marca do 14. apríla 2020 zakúpený a platný 90 alebo 365 dňový PCL bude pri zakúpení nového PCL predlžovať ich platnosť.

Nárok na získanie bonusovej platnosti majú všetci cestujúci, ktorí mali v čase od 16. marca do 14. apríla 2020 zakúpené a platné 90 a 365 dňové predplatné cestovné lístky IDS BK.


Typ PCLNárok na bonusový PCL
90 dňový (všetky kategórie)30 dní
365 dňový (základný, dôchodca)30+30 dní
365 dňový (študent, žiak)90 dní

Cestujúci, ktorí majú na bonusový PCL nárok, nebudú musieť podávať žiadnu žiadosť.

Predĺženie platnosti bude zabezpečené vygenerovaním bonusového predplatného cestovného lístka. Podmienkou je zakúpenie nového PCL od 26. augusta do 31. decembra 2020 s minimálnou platnosťou 30 dní.14 dní pred koncom platnosti novo zakúpeného PCL bude automaticky vygenerovaná bonusová platnosť k aktuálne platnému PCL.

Pre pridanie bonusovej platnosti k novo zakúpenému PCL bude rozhodujúci typ zakúpeného a platného PCL v čase od 16. marca do 14. apríla 2020. Ak mal napríklad cestujúci v uvedom čase zakúpený 365 dňový PCL a teraz si zakúpi 30 dňový, bude mu pridaná bonusová platnosť 60 dní.

Zónová platnosť bonusového PCL bude rovnaká, ako zónová platnosť aktuálne platného PCL, ku ktorému sa bude bonusová platnosť pridávať.

Koho sa týka predlžovanie platnosti PCL:

  • držiteľov 90 a 365 dňových PCL
  • tieto PCL museli byť platné aspoň jeden deň v čase od 16. marca do 14. apríla 2020

Ako sa bude pridávať bonusová platnosť PCL

  • V čase od 26. augusta do 31. decembra 2020 si cestujúci zakúpi nový 30, 90 alebo 365 dňový PCL.
  • Podľa typu PCL, ktorý mal platný od 16. marca do 14. apríla 2020, mu bude 14 dní pred skončením platnosti nového PCL pridaná bonusová platnosť.
  • Cestujúci si nárok na bonusovú platnosť môžu zistiť v existujúcich informačných kanáloch (Konto IDS BK, mobilná aplikácia UBIAN, eShopy Slovak Lines, DPB a ZSSK). Stačí ak si najskôr 14 dní pred koncom platnosti aktuálneho PCL skontrolujú stav svojho platného PCL v jednom z uvedených informačných kanálov.
  • Všetkým 365 dňovým PCL, ktoré boli zakúpené od 1. januára 2020 do 26. augusta 2020 a ich držitelia majú nárok na predlžovanie platnosti, bude najneskôr 14 dní pred koncom ich platnosti automaticky predĺžená platnosť o bonusový PCL. A to aj v prípade, že platnosť ich súčasného PCL končí po termíne 31. decembra 2020, ktorý je označený ako koniec akcie.
  • Ak mal zákazník v období od 16. marca do 14. apríla 2020 viac platných PCL, bonusový PCL mu bude vygenerovaný len k jednému, a to k tomu s najdlhšou časovou platnosťou. Zónová platnosť bonusového PCL bude podľa posledného zakúpeného PCL.
  • Nárok na bonusový PCL nebudú mať tí cestujúci, ktorí mali v rozhodujúcom období z pohľadu zákazníka bezplatné PCL Tzn. SeniorPasy, ŤZP, darcovia krvi s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji, ktorí mali platný PCL len na zóny 100+101.
  • Nárok nebudú mať zákazníci, ktorí požiadali o storno PCL.