Sprístupnili sme online dáta o polohe spojov

Väčšie pohodlie pri cestovaní, viac informácií o všetkých spojoch a lepšie plánovanie cesty. Na webe idsbk.sk a v mobilnej aplikácii IDS BK sú pre cestujúcich k dispozícii online dáta o polohe všetkých spojov IDS BK.

Bratislavská integrovaná doprava, a.s., ktorá je koordinátorom Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, sprístupnila online dáta o polohách spojov všetkým cestujúcim.

"Pri budovaní nového dispečingu sme získali dáta o polohách jednotlivých spojov v reálnom čase. Tie sú nevyhnutné, aby mohol dispečing plnohodnotne fungovať a zabezpečovať nadväznosti v celom IDS BK Tieto dáta sme sa v rozhodli sprístupniť aj cestujúcim, aby mali k dispozícii všetky informácie a tak si mohli lepšie naplánovať svoju cestu. Sprístupňovanie dát prebieha v testovacom režime, aby sme mali priestor v najbližších týždňoch odstrániť prípadné nedostatky,” povedal vedúci dispečingu Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s. Anton Šebo.

Dáta o polohách spojov sú cestujúcim prístupné na stránke www.idsbk.sk v sekcii AKTUÁLNA DOPRAVA. Zároveň boli zapracované aj do mobilnej aplikácii IDS BK.

"Našim cieľom je zvyšovať kvalitu služieb a cestujúcim poskytovať čo najviac informácií, aby si mohli lepšie plánovať cestu. Inovácie, ktoré zapracúvame do našich produktov, majú za cieľ zvýšiť atraktivitu verejnej dopravy v Bratislave a celom regióne a motivovať ľudí, aby prestúpili z áut do vlakov, autobusov, električiek alebo trolejbusov,” doplnila generálna riaditeľka BID, a.s. Zuzana Horčíková.

Online dáta o polohe spojov sa nachádzajú na stránke www.idsbk.sk v sekcii AKTUÁLNA DOPRAVA (https://mapa.idsbk.sk/mhd-ids-bk). Na mapovom podklade sú zobrazené polohy všetkých spojov, vrátane prípadného meškania konkrétneho spoja. V ľavom rohu je umiestnený vyhľadávač, v ktorom si cestujúci môže zadať názov konkrétnej zastávky a zobrazí sa mu virtuálna zastávková tabuľa s najbližšími odchodmi spojov. Pri zadaní čísla linky sa cestujúcemu zobrazia všetky zastávky, ktoré spoj obslúži a tiež trasa linky na mapovom podklade.

Online dáta o polohách spojov poskytujú komplexné informácie o polohe spojov všetkých štyroch dopravcov, ktorí sú zapojení do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji.