Krátkodobá výluka do Jaroviec

Počas noci z 18. na 19. septembra 2020 a z 19. na 20. septembra 2020 (z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu) bude z dôvodu výstavby diaľnice D4 uzatvorená cesta medzi Petržalkou a Jarovcami. Z toho dôvodu bude zmenená trasa linky N91.


V smere z Jasovskej do Čunova

s odchodmi 23:55, 0:55 a 1:55 bude premávať zo zastávky Slnečnice priamo na zastávku Vývojová, následne do Jaroviec, kde sa od zastávky Píla napojí na svoju riadnu trasu smerom do Čunova. Spoje s odchodmi 2:55 a 3:55 vynechajú Jarovce a zo zastávky Slnečnice budú premávať priamo na zastávku Gerulata a ďalej do Čunova.


V smere z Čunova na Jasovskú

spoje s odchodmi 23:41, 0:41 a 1:41 vynechajú Jarovce. Zo zastávky Gerulata budú premávať na zastávku Slnečnice. Spoje s odchodmi 2:30 a 3:30 budú premávať z Čunova po svojej riadnej trase po zastávku Píla. Následne sa vrátia do Rusoviec, zastavia na zastávke Vývojová a od zastávky Slnečnice sa napoja na svoju riadnu trasu.