Obnovenie premávky linky 131

Uvedená linka premáva vždy v nedele a vo sviatky pred pracovným dňom.

Nemá pevne stanovený cestovný poriadok, jej odchody z Hlavnej stanice sú prispôsobené príchodom vlakov.