Pozvánka na konferenciu VOD 2020

1

2

3

4

5

6

7

8