Výluka linky 87 pod Prístavným mostom

Z dôvodu uzavretia pravého odbočenia z Bajkalskej na Prístavnú ulicu spôsobeného pokračujúcimi prácami na výstavbe rýchlostnej cesty R7 bude od soboty 24.10. do nedele 1. 11. (vrátane) linka 87 v smere jazdy do Ovsišťa obsluhovať zastávku Prístavný most v náhradnej polohe na ulici Mlynské nivy (v rovnakej polohe ako počas predchádzajúcich výluk).

V smere na Astronomickú bude premávať bez zmeny.