Obnovenie premávky električiek do Karlovej Vsi a Dúbravky

Aktualizácia: Linky 4 a 9 začnú z prevádzkových dôvodov premávať do Karlovej Vsi a Dúbravky až po 12:00, do toho času bude v premávke linka X5.

V súvislosti s ukončením dlhodobej modernizácie Dúbravsko-Karloveskej radiály bude od pondelka 26.10.2020 upravená premávka električiek a autobusov.

Linka 4 bude premávať po svojej štandardnej trase Zlaté piesky / ŽST Nové Mesto – Vajnorská – Trnavské mýto – Americké nám. – Špitálska – Jesenského / Šafárikovo nám. – nábrežie – Botanická – Karloveská – Saratovská – Dúbravka, Pri kríži.

Linka 9 bude z dôvodu pokračujúcej výluky uzla Blumentál premávať po trase Ružinov – Ružinovská – Trnavské mýto – Americké nám. – Špitálska – Nám. SNP – tunel – Botanická – Karloveská – Karlova Ves, Kútiky.

Doterajšie linky X5 a X33 nebudú premávať a linka 133 nebude obnovená. Namiesto nej bude linka 33 premávať v zahustenom intervale.

Linky 32, 33, 139, N33 a N34 budú zastavovať v novom prestupnom termináli „Riviéra“ vedľa električkových zastávok.

Linky 20, 83, 84 a N34 budú zastavovať na zastávke Záluhy v novej polohe – spoločne s električkami.

Linky 29, 30, 31, 37, 39, N31, N33 a N34 budú zastavovať na zastávke Chatam Sófer smerom von z centra vo svojej pôvodnej polohe (pred pamätníkom).