MIMORIADNOSŤ - Úprava začiatku prevádzky električiek na Dúbravsko-karloveskej radiále

V pondelok 26.10.2020 začnú z prevádzkových dôvodov premávať električky na Dúbravsko-karloveskej radiále po 12. hodine.

Linka č. 4 bude od začiatku dennej prevádzky do približne 12:00 premávať v úseku Zlaté piesky/ŽST Nové Mesto – Nám Ľ. Štúra s prestupom na náhradnú dopravu X5 na zastávke Nám. Ľ. Štúra.

Linka č. 9 bude od začiatku dennej prevádzky do približne 12:00 premávať v úseku Ružinov – Chatam Sófer s prestupom na náhradnú dopravu X5 na zastávke Chatam Sófer.

Linka X5 bude premávať po doterajšej trase Nové SND – Riviéra – Karlova Ves – Dúbravka a to až do spustenia električiek po 12. hodine.

Cestujúcim z Dlhých dielov odporúčame využiť prestup z liniek 32 a 33 na linku náhradnej dopravy X5 v prestupnej zastávke Riviéra.