Väčšine kariet SeniorPas sa končí platnosť. Ich predĺženie bude automatické.

Uľahčujeme seniorom cestovanie verejnou dopravou a zároveň znižujeme riziko nákazy koronavírusom. Pred piatimi rokmi bola v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji pre cestujúcich starších ako 70 rokov, ktorí majú nárok na bezplatnú prepravu, zavedená povinnosť byť držiteľom dopravnej karty SeniorPas. Na ňu si každoročne zapisujú bezplatný 365-dňový predplatný cestovný lístok.

Po piatich rokoch sa platnosť väčšine bezkontaktných čipových kariet SeniorPas končí. Seniori však nebudú musieť navštíviť predajné miesta, aby si vybavili nové karty. Ich platnosť im bude predĺžená automaticky po priložení karty k čítačke predajného zariadenia.

K predĺženiu platnosti dopravnej karty SeniorPas a zapísaním nového 365 dňového predplatného cestovného lístka dôjde od 1. novembra 2020 po priložení karty k čítačkám na týchto zariadeniach:
- Červené multifunkčné predajné automaty (nachádzajú sa na vybraných miestach v Bratislave a na železničných staniciach v celom regióne) – cestujúci priloží kartu k čítačke.
- Označovače cestovných lístkov na nástupištiach železničných staníc - držiteľ karty stlačí tlačidlo „INFO“ a priloží kartu k čítačke.
- U vodičov prímestskej autobusovej dopravy.

Senior má na dopravnej karte SeniorPas uvedený presný dátum platnosti karty. Cestujúci by si mal dôsledne pozrieť tento termín. Novú platnosť bude možné predĺžiť priložením k niektorému zo zariadení najskôr v posledný deň platnosti karty. Teda ak sa platnosť karty končí 2. novembra 2020, predĺženie platnosti bude možné najskôr 1. novembra 2020. Ak sa platnosť dopravnej karty končí napríklad 17. novembra 2020, predĺženie platnosti bude možné najskôr 16. novembra 2020.