Dočasné skrátenie linky 66

Z dôvodu opravy povrchu vozovky bude v dňoch 6. a 9. novembra 2020 (piatok a pondelok), vždy od cca 8:30 do konca premávky, linka 66 skrátená iba po konečnú zastávku ŽST ÚNS.

Konečná zastávka Domkárska v tomto čase nebude obsluhovaná.