Ukončenie výluky v Modre

Od pondelka 16.11.2020, od začiatku dennej premávky, bude obnovená premávka liniek 535, 540, 550, 566, 576 a 650 v Modre po ich štandardných trasách.

V smere z Pezinka na zastávku Modra, Štúrova budú opäť zastavovať na zastávkach Modra, Štefánikova a Modra, obchodný dom.