Predlžovanie platnosti PCL pokračuje do konca decembra

Cestujúci, ktorí mali v čase od 16. marca do 14. apríla 2020 zakúpený a platný 90 alebo 365-dňový predplatný cestovný lístok IDS BK (PCL), získajú po zakúpení nového, minimálne 30-dňového PCL bonusovú platnosť. Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu si nemusia nový PCL kupovať okamžite, akciu môžu využiť do konca roka. Po zakúpení nového PCL si pridanie bonusovej platnosti môžu zistiť tromi spôsobmi.

Bonusovú platnosť k PCL získajú všetci cestujúci, ktorí mali v čase od 16. marca do 14. apríla 2020 zakúpený a aspoň jeden deň platný 90 alebo 365-dňový PCL a nepožiadali o storno.

Podľa typu cestovného lístka platného v danom období sa od 26. augusta 2020 k novozakúpeným PCL pridáva bonusová platnosť:

TYP PCLNÁROK NA BONUSOVÝ PCL
90-dňový (všetky kategórie)30 dní
365-dňový (základný, dôchodca)30+30 dní
365-dňový (žiak, študent)90 dní

Podmienkou je, aby si cestujúci kúpili minimálne 30-dňový PCL. Bonusová platnosť im bude vygenerovaná automaticky.

Zónová platnosť bonusového PCL bude rovnaká, ako zónová platnosť aktuálne platného PCL, ku ktorému sa bude bonusová platnosť pridávať.

Cestujúcim, ktorí majú nárok na bonusovú platnosť 60 dní, bude 14 dní pred koncom platnosti novozakúpeného PCL vygenerovaná bonusová platnosť 30 dní. Ďalších 30 bonusových dní im bude automaticky vygenerovaných opäť 14 dní pred koncom platnosti prvých bonusových 30-ich dní.

Cestujúcim, ktorí majú nárok na bonusovú 90-dňovú platnosť, bude 14 dní pred koncom platnosti novozakúpeného PCL vygenerovaná celá 90-dňová bonusová platnosť.

Cestujúci si pridanie bonusovej platnosti budú môcť overiť nasledovnými spôsobmi:

  1. V KONTE ZÁKAZNÍKA 14 dní pred koncom platnosti novozakúpeného PCL.

https://idsbk.dopravnakarta.sk/

  1. V E-SHOPOCH DOPRAVCOV 14 dní pred koncom platnosti novozakúpeného PCL alebo v mobilnej aplikácii UBIAN.

https://eshop.dopravnakarta.sk/DPB/PCL

https://eshop.dopravnakarta.sk/Slovaklines/

https://predaj.zssk.sk/searchBid

  1. V OZNAČOVAČOCH CESTOVNÝCH LÍSTKOV A ČERVENÝCH PREDAJNÝCH AUTOMATOCH 1 deň pred koncom platnosti novozakúpeného PCL (cez voľby INFO).
Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu nie je a nebude možné overiť si pridanie bonusovej platnosti PCL priamo na predajni. Preto cestujúcim odporúčame využiť jeden z vyššie uvedených spôsobov, prípadne sa obrátiť na Infocentrum IDS BK.

Cestujúci, ktorí majú nárok na bonusovú platnosť, si nový PCL nemusia kupovať ku dňu skončenia platnosti starého. Bonusovú platnosť získajú k novému PCL, ktorý si zakúpia do 31. decembra 2020.

V prípade akýchkoľvek otázok môžu cestujúci kontaktovať Infocentrum IDS BK prostredníctvom kontaktného formulára na stránke www.idsbk.sk alebo na telefónnom čísle 0948 102 102.