Dočasná zmena trás liniek 23, 30, 63, 123, 130 a N37 v Lamači

Z dôvodu opravy povrchu vozovky na Ceste na Klanec budú od 26. novembra 2020 (štvrtok) do 06. decembra 2020 (nedeľa) linky 23, 30, 63, 123, 130 a N37 premávať po zmenených trasách.

Linky 23 a 123 budú premávať obojsmerne po Hodonínskej a Vrančovičovej na konečnú Lamač. Pri jazde do Lamača obslúžia zastávku Vrančovičova na Vrančovičovej ako linka N37. Pri jazde do Dúbravky, resp. Devínskej Novej Vsi, obslúžia zastávku Vrančovičova na Hodonínskej. Neobslúžia zastávky Bakošova, Podháj, Studenohorská a Cesta na Klanec.

Linky 30 a 63 budú skrátené iba po zastávku Studenohorská, ktorá bude dočasnou konečnou. Neobslúžia zastávky Cesta na Klanec a Lamač.

Linka 130 bude obojsmerne z Hodonínskej zachádzať po Vrančovičovej do obratiska Lamač. V oboch smeroch vždy obslúži zastávku Vrančovičova. Neobslúži zastávky Bakošova, Podháj, Studenohorská a Cesta na Klanec.

Linka N37 bude v oboch smeroch zachádzať cez ulicu Podháj na zastávku Studenohorská. V smere do Záhorskej Bystrice obslúži zastávku Vrančovičova na Hodonínskej (na znamenie); na svoju trasu sa napojí od zastávky Studenohorská na ulici Podháj. V smere na Hlavnú stanicu bude premávať po svojej trase iba po zastávku Studenohorská na ulici Podháj; na svoju trasu sa následne napojí od zastávky Vrančovičova na Hodonínskej. Vynechá zastávky Lamač a Cesta na Klanec.