Zmeny v cestovných poriadkoch regionálnej autobusovej dopravy

Od 13. decembra 2020 sa upravujú cestovné poriadky a po 20.00 sa zavádza garantovaná nadväznosť. To znamená, že vybrané autobusové spoje budú čakať na vlak alebo iný autobus aj v prípade, že bude meškať. Doba čakania bude od 3 do 25 minút.

Doba čakania nadväzných spojov je uvedená priamo v cestovnom poriadku konkrétnych liniek pre každý spoj zvlášť a už dnes si ju cestujúci môžu nájsť na stránke www.idsbk.sk.

Garantované nadväznosti pri prestupe z vlaku na regionálny autobus, prípadne medzi regionálnymi autobusmi navzájom, denne po 20-tej hodine v prestupných uzloch pri železničných staniciach Zohor, Plavecký Štvrtok, Malacky, Veľké Leváre, Pezinok, žel. st., Pezinok, zastávka, Šenkvice, Cífer a Senec a na autobusových staniciach Stupava,Rohožník a Senec. Doba čakania nadväzných spojov je uvedená priamo v cestovnom poriadku konkrétnych liniek pre každý spoj zvlášť.


Región Malacky

Linka 215

 • Spoj 135 (Bratislava, AS 12:29 > Marianka, nám. 13:05) predĺžený v pracovných dňoch školského roka z Marianky do Stupavy (Marianka, nám. 13:05 > Stupava, aut. st. 13:19).
 • Spoj 162 (Marianka, nám. 13:15 > Bratislava, AS 13:47) premávajúci v pracovných dňoch školského roka zrušený.

Linka 219

 • Nový spoj 34 (Stupava aut. st. 13:30 > Bratislava, AS 14:02) vedený v pracovných dňoch školského roka.

Linka 240

 • Spoj 38 (Malacky, žel. st. 6:05 > Záhorská Ves, Strojstav 6:55) zmenená trasa spoja. Po novom nezachádza do obce Gajary. Náhradou pre cestujúcich do obce Gajary je novozavedený priamy spoj linky 260 číslo 11 s odchodom z Malacky, žel. st. o 6:10 hod. Spoj 38 má vplyvom skrátenia trasy posunutý príchod do zastávky Záhorská Ves, Strojstav na 6:42 hod.

Linka 245

 • Nový spoj 50 (Malacky, žel. st. 16:10 > Stupava, aut. st. 16:35) vedený počas voľných dní.
 • Nový spoj 59 (Stupava, aut. st. 16:55 > Malacky, žel. st. 17:24) vedený počas voľných dní.

Linka 255 (MHD Malacky)

 • Spoj 301 linky D (Malacky, žel. st. 5:30 > Malacky, IKEA Components 5:45) posunutý čas odchodu z Malacky, žel. st. o 4 minúty neskôr na 5:34 hod. Rovnako sa o 4 minúty posúvajú odchody a príchody uvedeného spoja na všetkých zastávkach po trase.

Linka 260

 • Spoj 1 (Malacky, žel. st. 4:10 > Gajary, garáže 4:30) premáva denne, po novom aj cez voľné dni.
 • Spoj 11 (Malacky, žel. st. 6:10 > Gajary, garáže 6:30) premáva denne, po novom aj cez pracovné dni.

Linka 265

 • Spoj 33 (Malacky, žel. st. 17:05 > Malé Leváre, Jednota 17:30) skrátený v pracovné dni na úsek Veľké Leváre – Malé Leváre (Veľké Leváre, žel. st. 17:20 > Malé Leváre, Jednota 17:30). V úseku Malacky – Veľké Leváre nahradený novým spojom 151 na linke 275 (viď zmeny na linke 275). Zo spoja 151 je možné prestúpiť na spoj 33 na zastávke Veľké Leváre, železiarstvo. V prípade meškania spoja 151 vyčká spoj 33 na spoj 151 maximálne 5 minút. Ďalšou možnosťou pri ceste z Malaciek do Malých Levárov je využitie vlaku linky S20, na ktorý spoj 33 na železničnej stanici Veľké Leváre nadväzuje.

Linka 269

 • Spoj 18 (Rohožník, sídlisko 6:00 > Bratislava, AS 7:15) premávajúci v pracovných dňoch školského roka zrušený v úseku Rohožník, sídlisko – Lozorno, pož. zbroj. Po novom vedený len v úseku Lozorno – Bratislava (Lozorno, pož. zbroj 6:27 > Bratislava, AS 7:15). Náhradou v úseku Rohožník – Lozorno je predĺžený spoj 64.
 • Spoj 64 (Jablonové, Jednota 6:15 > Bratislava, AS 6:57) premávajúci v pracovných dňoch školského roka predĺžený a po novom vedený už zo zastávky Rohožník, sídlisko s odchodom o 5:55.

Linka 275

 • Nový spoj 151 (Malacky, žel. st. 17:05 > Borský Svätý Jur, MŠ 17:48) premávajúci v pracovných dňoch.

Linka 289

 • Spoje 1 (Malacky, žel. st. 5:05 > Plavecký Peter, kostol 5:59) a 33 (Malacky, žel. st. 5:05 > Rohožník, KZ 5:31) posunutý odchod z Malaciek o 5 minút neskôr na 5:10 hod. Rovnako sa o 5 minút posúvajú odchody a príchody uvedených spojov na všetkých zastávkach po trase.

Región Pezinok

Linka 510

 • Spoj 18 s odchodom 6:30 zo Svätého Jura, Kačačníc do Bratislavy už nebude po trase v Svätom Jure zachádzať na železničnú stanicu (spoj premáva iba cez pracovné dni školského roku).
 • Spoj 200 s odchodom 5:10 zo Svätého Jura, Kačačníc na železničnú stanicu bude z dôvodu minimálnej vyťaženosti zrušený (spoj premával iba cez pracovné dni školského roku).

Linka 521

 • Spoj 51 s odchodom z Pezinka, žel. st. o 19:55 do Limbachu bude z dôvodu zabezpečenia prípoja od vlaku vedený v celej trase o 10 min. neskôr. Odchod z Pezinka sa posunie na o 20:05 hod.Zavádza sa garantované čakanie aj v prípade meškania vlaku z Bratislavy do 12 min.
 • Spoj 53 s odchodom z Pezinka, žel. st. o 20:45 do Limbachu bude z dôvodu zabezpečenia prípoja od vlaku vedený v celej trase o 15 min. neskôr. Odchod z Pezinka sa posunie na 21:00 hod. (Spoj premáva iba cez pracovné dni). Zavádza sa garantované čakanie aj v prípade meškania vlaku z Bratislavy do 10 min.
 • Spoj 54 s odchodom z Limbachu, cintorín o 20:10 do Pezinka bude vedený v celej trase o 10 min. neskôr. Odchod z Limbachu sa posunie na 20:20.
 • Spoj 56 s odchodom z Limbachu, cintorín o 21:00 do Pezinka bude vedený v celej trase o 15 min. neskôr. Odchod z Limbachu sa posunie na 21:15 hod (spoj premáva iba cez pracovné dni).

Linka 522

 • Spoj 213 s odchodom z Pezinka, žel. st. o 6:53 do Pezinka, nemocnice bude z dôvodu zabezpečenia lepšieho prípoja od vlakov vedený v celej trase o 5 min. neskôr, jeho odchod z Pezinka, žel. st. sa posunie na 6:58 (spoj premáva iba cez pracovné dni školských prázdnin).

Linka 526

 • Spoj 3 s odchodom 5:00 z Viničného do Pezinka bude začínať už z Pezinka, žel. st. o 4:55 (Spoj premáva iba cez víkendy a sviatky).
 • Spoj 5 s odchodom 6:55 z Viničného do Pezinka bude začínať už z Pezinka, žel. st. o 6:50 (spoj premáva iba cez pracovné dni)
 • Spoj 6 s odchodom 23:55 z Pezinka žel. st. cez Limbach, Slovenský Grob a Viničné do Pezinka bude z dôvodu zabezpečenia prípoja od vlaku vedený v celej trase o 5 min. neskôr, teda jeho odchod z Pezinka, žel. st. sa posunie na 0:00. Zavádza sa garantované čakanie aj v prípade meškania vlaku do 20 minút.

Linka 527

 • Spoj 20 s odchodom 20:37 z Pezinka, žel. st. do Slovenského Grobu bude z dôvodu zabezpečenia prípoja od vlaku vedený v celej trase o 10 min. neskôr, teda jeho odchod z Pezinka sa posunie na 20:47. Zavádza sa garantované čakanie v žel. stanici Pezinok, zastávka aj v prípade meškania vlaku z Bratislavy do 10 min.
 • Spoj 55 s odchodom 20:55 zo Slovenského Grobu, OcÚ do Pezinka bude vedený v celej trase o 10 min. neskôr, teda jeho odchod zo Slovenského Grobu sa posunie na 21:05.

Linka 528

 • Všetky spoje linky budú zastavovať už aj na zastávke Bernolákovo, Dukelská, ZŠ
 • Spoj 24 s odchodom o 19:43 z Pezinka, nám do Bratislavy bude z dôvodu zabezpečenia prípoja od vlaku vedený v celej trase o 5 min. neskôr, teda jeho odchod z Pezinka sa posunie na 19:48.

Linka 529

 • Spoj 2 s odchodom 4:40 zo Senca, žel. st. do Pezinka bude z dôvodu zabezpečenia prípoja na vlaku v Pezinku vedený v celej trase o 10 min. skôr. Odchod zo Senca sa posunie na 4:30.
 • Spoj 29 s odchodom 13:50 z Pezinka, žel. st. do Senca bude premávať už iba cez víkendy a sviatky. Z dôvodu zabezpečenia prípoja od vlaku kategórie REX ho cez pracovné dni nahradí nový spoj 59, ktorý bude premávať z Pezinka, žel. st. o 13:55 do Senca.
 • Spoj 33 s odchodom 14:50 z Pezinka, žel. st. do Senca bude dôvodu zabezpečenia prípoja od vlaku kategórie REX vedený v celej trase o 5 min. neskôr. Odchod z Pezinka sa tak posunie na 14:55 (Spoj premáva iba cez pracovné dni).
 • Spoj 37 s odchodom 15:50 z Pezinka, žel. st. do Senca bude premávať už iba cez víkendy a sviatky. Z dôvodu zabezpečenia prípoja od vlaku kategórie REX ho cez pracovné dni nahradí nový spoj 61, ktorý bude premávať z Pezinka, žel. st. o 15:55 do Senca.
 • Spoj 41 s odchodom 16:50 z Pezinka, žel. st. do Senca bude dôvodu zabezpečenia prípoja od vlaku kategórie REX vedený v celej trase o 5 min. neskôr. Odchod z Pezinka sa tak posunie na 16:55 (Spoj premáva iba cez pracovné dni).
 • Spoj 45 s odchodom 17:50 z Pezinka, žel. st. do Senca bude premávať už iba cez víkendy a sviatky. Z dôvodu zabezpečenia prípoja od vlaku kategórie REX ho cez pracovné dni nahradí nový spoj 63, ktorý bude premávať z Pezinka, žel. st. o 17:55 do Senca.
 • Spoj 49 s odchodom 18:50 z Pezinka, žel. st. do Senca bude dôvodu zabezpečenia prípoja od vlaku kategórie REX vedený v celej trase o 5 min. neskôr. Odchod z Pezinka sa tak posunie na 18:55 (Spoj premáva iba cez pracovné dni).
 • Spoj 53 s odchodom 19:55 z Pezinka, žel. st. do Senca bude dôvodu zabezpečenia prípoja od vlaku vedený v celej trase o 5 min. neskôr. Odchod z Pezinka sa tak posunie na 20:00. Zavádza sa garantované čakanie aj v prípade meškania vlaku z Bratislavy do 15 min.
 • Spoj 55 s odchodom 20:50 z Pezinka, žel. st. do Viničného bude dôvodu zabezpečenia prípoja od vlaku vedený v celej trase o 10 min. neskôr. Odchod z Pezinka sa tak posunie na 21:00. (Spoj premáva iba cez pracovné dni). Zavádza sa garantované čakanie aj v prípade meškania vlaku z Bratislavy do 10 min.
 • Spoj 56 s odchodom 21:01 z Viničného, pošta do Pezinka bude vedený v celej trase o 10 min. neskôr. Odchod z Viničného sa posunie na 21:11 (Spoj premáva iba cez pracovné dni).

Linka 540

 • Spoj 53 s odchodom 11:37 z Pezinka, nám. do Modry bude začínať už z Bratislavy, AS s odchodom 10:40 (spoj premáva iba cez pracovné dni školského roku).
 • Spoj 58 s odchodom 13:35 z Modry, Štúrovej do Pezinka bude vedený v celej trase o 5 min. neskôr a bude predĺžený až do Bratislavy, AS. Odchod z Modry sa posunie na 13:40 (spoj premáva iba cez pracovné dni školského roku).
 • Spoj 60 s odchodom 12:05 z Modry, Štúrovej do Pezinka bude začínať už z Modry, Harmónie o 11:57 (spoj premáva iba cez pracovné dni školského roku).

Linka 545

 • Bude zavedený nový spoj 34 s odchodom 12:45 z Modry, Štúrova do Šenkvíc, na žel. stanicu. Spoj bude premávať iba cez pracovné dni školského roku.
 • Spoj 78 s odchodom 21:00 zo Šenkvíc, žel. st. do Vištuka bude z dôvodu zabezpečenia prípoja od vlaku vedený v celej trase o 5 min. neskôr. Jeho odchod zo Šenkvíc sa tak posunie na 21:05. Zavádza sa garantované čakanie na vlak aj v prípade meškania vlaku z Bratislavy do 15 minút.

Linka 550

 • Spoj 27 s odchodom 19:10 z Bratislavy, AS do Štefanovej bude z dôvodu zabezpečenia prípoja od vlaku v Pezinku vedený v celej trase o 10 minút neskôr. Jeho odchod z Bratislavy sa posunie na 19:20.
 • Spoj 33 s odchodom 11:05 z Bratislavy, AS do Štefanovej bude vedený v celej trase o 5 minút neskôr. Jeho odchod z Bratislavy sa posunie do taktovej polohy 11:10.
 • Bude zavedený nový spoj 35 s odchodom z Pezinka, žel. st. o 11:52 do Častej, nám. Spoj bude premávať iba cez pracovné dni školského roku.
 • Spoj 38 s odchodom 12:50 zo Štefanovej, jednoty do Píly bude po novom vedený z Častej, nám. – odchod 12:58 – a premávať bude až do Modry, Štúrovej. Spoj premáva iba cez pracovné dni školského roku.

Linka 559

 • Spoj 17 s odchodom 16:29 zo Štefanovej, jednota do Báhoňa bude vedený v celej trase o 10 min. neskôr, teda jeho odchod zo Štefanovej sa posunie na 16:39 (Spoj premáva iba cez pracovné dni).
 • Spoj 23 s odchodom 12:33 zo Štefanovej, jednota do Budmeríc bude vedený v celej trase o 6 min. neskôr, teda jeho odchod zo Štefanovej sa posunie na 12:39 (Spoj premáva iba cez pracovné dni školského roku).
 • Spoj 26 s odchodom 12:45 z Budmeríc do Štefanovej bude vedený v celej trase o 5 min. neskôr, teda jeho odchod z Budmeríc sa posunie na 12:50 (Spoj premáva iba cez pracovné dni školského roku).

Linka 566

 • Spoj 55 s odchodom 20:10 z Bratislavy, AS do Dolian bude z dôvodu zabezpečenia prípoja od vlaku v Pezinku vedený v celej trase o 10 min neskôr. Jeho odchod z Bratislavy sa tak posunie na 20:20. Zavádza sa garantované čakanie v žel. st. Pezinok na vlak z Bratislavy aj v prípade meškania vlaku do 15 minút.

Linka 650

 • Spoj 44 s odchodom 20:13 z Cífera do Bratislavy bude z dôvodu zabezpečenia prípoja od vlaku vedený v celej trase o 3 min. neskôr. Jeho odchod z Cífera sa tak posunie na 20:16. Zavádza sa garantované čakanie v Cíferi aj v prípade meškania vlaku z Bratislavy do 15 minút.
 • Spoj 46 s odchodom 22:13 z Cífera do Budmeríc bude z dôvodu zabezpečenia prípoja od vlaku vedený v celej trase o 3 min. neskôr. Jeho odchod z Cífera sa tak posunie na 22:16.

Región Senec


Všetky prechádzajúce linky budú zastavovať na zastávkach:

- Ivanka pri Dunaji, METRO (linky 610, 620, 622 a 630)

- Bernolákovo, Školská ul. ZŠ (linky 645 a 659)

- Bernolákovo, Dukelská ul. ZŠ (linka 632)


Linka 610

 • Spoje 8, 47, 49 predĺžené až do Malinova.

Linka 632

 • Spoj 29 premáva len po zastávku Senec, aut. st.
 • Pridaný nový spoj 35 počas školských prázdnin s odchodom zo zastávky Bratislava, AS o 6:37.

Linka 640

 • Drobné zmeny odchodov na viacerých spojoch.
 • Viaceré spoje predĺžené trasy na zastávku Senec, aut. st.
 • Spoj 1 posunutý čas odchodu z Veľkého Grobu, rešt. na 4:03.
 • Spoj 13 posunutý čas odchodu zo Senca, aut. st. na 6:51.
 • Spoje 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45 a 49 posunutý čas odchodu zo Senca, aut. st. o 10 minút skôr.
 • Pridaný nový spoj 91 v pracovné dni s odchodom zo zastávky Senec, aut. st. o 21:41.
 • Spoj 4 posunutý čas odchodu z Báhoňa, žel. zast. na 4:28.
 • Spoj 12 posunutý čas odchodu z Báhoňa, žel. zast. na 6:03.
 • Spoj 18 posunutý čas odchodu z Veľkého Grobu, rešt. na 7:33.
 • Spoje 24, 26, 28, 32, 36 a 40 posunutý čas odchodu z Báhoňa, ZŠ o 4 minúty skôr.
 • Spoje 44, 48 a 52 posunutý čas odchodu z Báhoňa, žel. zast. o 4 minúty skôr.
 • Pridaný nový spoj 62 v pracovné dni s odchodom zo zastávky Veľký Grob, rešt. o 22:03.
 • Spoj 64 posnutý čas odchodu z Veľkého Grobu, rešt. na 6:03.
 • Spoje 66, 70, 74, 78, 82, 86 a 90 posunutý čas odchodu z Báhoňa, žel. zast. o 4 minúty skôr.

Linka 645

 • Drobné zmeny odchodov na viacerých spojoch.
 • Spoj 80 posunutý čas odchodu z Čataja, obratisko na 9:01.

Linka 657

 • Spoje 2, 8, 9, 10, 12, 13 14, 15 a 16 nepremávajú cez Kráľovú pri Senci (skorší príchod do Nového Sveta a neskorší odchod z Nového Sveta).
 • Spoj 4 v čase školských prázdnin nepremáva cez Kráľovú pri Senci (ako spoj 24).
 • Spoj 5 posunutý čas odchodu zo Senca, aut. st. na 10:39 a nepremáva cez Kráľovú pri Senci.
 • Spoj 4 posunutý čas odchodu z Nového Sveta na 11:11 a nepremáva cez Kráľovú pri Senci.
 • Spoj 7 posunutý čas odchodu zo Senca, aut. st. na 13:59 a v čase školských prázdnin nepremáva cez Kráľovú pri Senci (ako spoj 27).

Linka 659

 • Drobné zmeny odchodov na viacerých spojoch.
 • Úprava odchodov všetkých spojov v úseku Veľké Úľany, nám. – Veľké Úľany, Nové Osady, liehovar z dôvodu úpravy jazdných dôb a zavedenia zachádza všetkých spojov do miestnej časti Lenčehel.
 • Spoj 12 posunutý čas odchodu z Jelky, garáž na 4:44.

Linka 666

 • Spoj 17 bude premávať cez obec Hrnčiarovce nad Parnou.

Linka 729

 • Viaceré spoje predĺžené trasy na zastávku Senec, žel. st.
 • Spoj 14 posunutý čas odchodu z Tomášova, mlyn na 8:06 (ako spoj 12).

Región Šamorín

Linka 649

 • Zavedenie nového spoja 59 s odchodom zo Senca o 14:01, spoj je vedený po Hurbanovu Ves, spoj rieši prepravu žiakov a nadväzuje na vlak linky S65 v zastávke Senec, žel. st. Zavádza sa aj vratný spoj z Hurbanovej Vsi do Senca s odchodom 14:33.
 • Zrušenie spoja 57 s odchodom 7:11 zo Senca do Hurbanovej Vsi.
 • Spoj 21 rozdelený na dva spoje 21 a 61, pričom spoj 61 premávajúci počas pracovných dní premáva cez Kráľovú pri Senci.
 • Spoj 26 rozdelený na dva spoje 26 a 66, pričom spoj 66 premávajúci počas pracovných dní premáva cez Kráľovú pri Senci.
 • Na viacerých spojoch sú zjednotené jazdné doby, prehodnotené zachádzky cez Kráľovú pri Senci, Bodoház a vykonané mierne časové posuny z dôvodu lepšieho zabezpečenia nadväzností.

Linka 715

 • Všetky spoje budú zastavovať na novej zastávke Dunajská Lužná, Malinová ul.
 • Prispôsobenie časových polôh viacerých spojov novým časovým polohám vlakov na linke S70.
 • Zavedenie spoja 16 s odchodom 5:28 zo zastávky Hamuliakovo, Jednota a spoja 15 s odchodom o 5:52 zo zastávky Miloslavov, nám.
 • Zrušenie spojov 13 a 14 z dôvodu nízkej obsadenosti.

Linka 725

 • Všetky spoje budú zastavovať na novej zastávke Dunajská Lužná, Malinová ul.
 • Zmena časových polôh spojov 8 a 12 z dôvodu zmeny časových polôh vlakov na linke S70 a z dôvodu zlepšenia rovnomernosti rozloženia spojov.
 • Zmena časovej polohy spoja 1 s odchodom o 5:30 zo zastávky Bratislava, AS na odchod 5:25.

Linka 727

 • Menšie úpravy časových polôh spojov z dôvodu zmeny časových polôh linky 725 z Miloslavova a z dôvodu lepšieho rozloženia spojov v úseku Dunajská Lužná, Nové Košariská – Bratislava, AS v rannej špičke.
 • Zavedenie nového spoja 35 počas školských prázdnin s odchodom 15:35 zo zastávky Bratislava, AS.

Linka 740

 • Zmena trasovania spojov 23 a 105, spoje budú zo Zlatých Klasov vedené cez Nový Život do Čenkoviec.
 • Zmena trasovania spojov 66 a 112, spoje budú vedené z Čenkoviec cez Nový Život do Zlatých Klasov, odkiaľ odchádzajú v doterajšej časovej polohe.
 • Zmena trasovania spoja 121, spoj bude na základe požiadavky obce vedený cez obec Vlky.
 • Menšia úprava časovej polohy spoja 40 z dôvodu zabezpečenia nadväznosti v Zlatých Klasoch na linku 649 do Senca.