Mimoriadna redukcia vlakových spojov IDS BK

Vlaky budú premávať podľa grafikonu platného pre sobotu doplneného o vybrané spoje.

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu, opatrenia Vlády Slovenskej republiky, obmedzujúce pohyb obyvateľov, a v nadväznosti na pokyn objednávateľa dopravných výkonov, Ministerstva dopravy a výstavby SR, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. pristupuje k mimoriadnej zmene Grafikonu vlakovej dopravy 2020/2021, ktorá bude platná v období od nedele 28. marca 2021. Platnosť zmeny je predbežne stanovená do 1. mája 2021.

Počas platnosti mimoriadneho COVID GVD 2020/2021 od 28. marca 2021 budú vlaky vedené v tzv. sobotnom režime, ktorý bude doplnený o ďalšie spojenia tak, aby bola zabezpečená základná dopravná obsluha pre všetkých obyvateľov.


Nad rámec sobotného grafikonu budú doplnené počas pracovných dní nižšie uvedené spoje:

Linka S20 (Bratislava – Malacky – Sekule)

Os 2056 Bratislava hl.st. 17:16 – Kúty 18:20

Os 2003 Kúty 4:46 – Bratislava hl.st. 6:10

Linka S50 (Bratislava – Pezinok – Trnava)

REX 1732 Trenčín 4:42 – Bratislava hl.st. 6:24

Linka S60 (Bratislava – Senec – Reca)

REX 1876 Nové Zámky 6:18 – Bratislava hl.st. 7:32

Os 4625 Bratislava hl.st. 16:09 – Nové Zámky 17:38

Linka S70 (Bratislava – Kvetoslavov)

Os 4302 Komárno 3:30 – Bratislava hl.st. 5:38