Úprava prevádzky liniek 640, 649 a 659 od 7.4.2021

Od stredy 7.4.2021 príde k dočasnej úprave cestovných poriadkov liniek 640, 649 a 659 v súvislosti so zmenou režimu premávky vlakov.

Od stredy 7.4.2021 budú cestovné poriadky na linkách 640, 649 a 659 v čase špičky pracovných dní upravené tak, aby boli zabezpečené nadväznosti na železničnú dopravu v prestupnom uzle Senec.

Na linke 640 budú navyše vedené nasledovné spoje:

Veľký Grob, rešt. 6:03 – Senec, aut. st. 6:25 k vlaku Os 4604 s odchodom 6:32

Veľký Grob, rešt. 8:03 – Senec, žel. st. 8:21 k vlaku Os 4682 s odchodom 8:25

Spoj Veľký Grob, rešt. 7:33 – Senec, žel. st. 7:51 nebude premávať

Na linke 649 budú nasledovné zmeny:

spoj Tureň, majer 5:30 – Senec, žel. st. 5:45 bude predĺžený už z Hurbanovej Vsi s odchodom 4:54 a posunutý s príchodom Senec, žel. st. o 5:23 tak, aby bol nadväzný k vlaku Os 4602 s odchodom 5:30

vedený bude nový spoj Hurbanova Ves 6:00 – Senec, aut. st. 6:32 k vlaku Os 4604 s odchodom 6:32

spoj Šamorín, aut. st. 7:25 – Senec, aut. st. 8:32 bude posunutý s odchodom zo Šamorín, aut. st. 7:20 a s príchodom Senec, aut. st. 8:23 tak, aby bol nadväzný k vlaku Os 4682 s odchodom 8:25

spoj Senec, aut. st. 15:01 – Zlaté Klasy, Rastice, Jednota 15:45 bude posunutý s odchodom zo Senec, aut. st. 14:41

spoj Senec, aut. st. 16:01 – Zlaté Klasy, Rastice, Jednota 17:07 bude posunutý s odchodom zo Senec, aut. st. 15:41 a bude nadväzný od vlaku Os 4623 s príchodom 15:36

spoj Senec, aut. st. 17:01 – Zlaté Klasy, Rastice, Jednota 17:40 bude posunutý s odchodom zo Senec, aut. st. 16:41 a bude nadväzný od vlaku Os 4625 s príchodom 16:36

spoj Senec, žel. st. 18:06 – Šamorín, aut. st. 19:22 bude posunutý s odchodom zo Senec, aut. st. 17:46 a bude nadväzný od vlaku Os 4627 s príchodom 17:36

Na linke 659 budú zmeny v nasledovných spojoch:

vedený bude nový spoj Senec, aut. st. 15:41 – Jelka, garáž 16:26, ktorý bude nadväzný od vlaku Os 4623 s príchodom 15:36

spoj Senec, aut. st. 17:01 – Jelka, garáž 17:46 bude posunutý s odchodom Senec, aut. st. 16:46 a bude nadväzný od vlaku Os 4625 s príchodom 16:36

spoj Senec, aut. st. 16:01 – Jelka, garáž 16:46 nebude premávať

Cestujúcim odporúčame vo zvýšenej miere sledovať prípadné ďalšie zmeny cestovných poriadkov vlakových a prímestských autobusových liniek.