Krátkodobá výluka cesty do Jaroviec

V sobotu 03.04.2021 bude približne v čase medzi 7:00 a 18:00 uzavretá cesta medzi Petržalkou a Jarovcami. Linky 90 a 91 budú premávať po obchádzkových trasách.

V smere z Petržalky do Čunova resp. k Danubiane budú linky 90 a 91 zo zastávky „Žltá“ premávať priamo po ceste I/2 do Rusoviec. Ďalej zastavia na zastávke „Vývojová“ v smere do Jaroviec, odkiaľ budú zachádzať do Jaroviec až po zastávku Píla. Tu vykonajú obrat a ďalej pôjdu po svojich trasách späť cez Jarovce do Rusoviec a Čunova.

V smere z Čunova resp. Danubiany do Petržalky budú linky 90 a 91 premávať o 4 min. neskôr oproti cestovnému poriadku. Zastávku Vývojová obslúžia v náhradnej polohe na križovatke Balkánskej a Vývojovej. Následne budú premávať po ceste I/2 bez zastavenia na zastávku „Žltá“, kde sa napoja na svoje riadne trasy smerom pod Most SNP resp. k Novému SND.

Zastávky Strelnica a Jarovce, záhrady nebudú obsluhované.