Navýšenie počtu vlakových spojov nad rámec sobotného režimu

Pridaných bude päť vlakov a na dvoch vlakoch dôjde k navýšeniu kapacity.

V súvislosti so zabezpečením dostatočnej kapacity vo vlakoch zaradených do IDS BK dôjde od utorka 6. apríla 2021 k rozšíreniu ponuky vlakových spojov prevádzkovaných nad rámec sobotného grafikonu.

Od uvedeného dátumu budú v pracovných dňoch zavedené nasledujúce spoje:

Linka S20 (Bratislava – Malacky – Sekule)

Os 3045 Malacky 6:28 – Bratislava hl.st 7:07

Os 2052 Bratislava 15:16 – Malacky 15:53

Os 3027 Malacky 16:19 – Bratislava hl. st. 17:07

Linka S60 (Bratislava – Senec – Reca)

REX 1872 Nové Zámky 5:18 – Bratislava 6:32

Linka S70 (Bratislava – Kvetoslavov)

Os 4360 Dunajská Streda 5:57 – Bratislava 7:02

Od utorka 6. apríla 2021 dôjde tiež k zásadnému navýšeniu kapacity na vlakoch zaradených do IDS BK. Jedná sa predovšetkým o vlaky REX 1876 (Nové Zámky 6:18 – Bratislava hl.st. 7:32) a Os 4302 (Komárno 3:30 – Bratislava hl.st. 5:38).