Zmena cien cestovného od júla 2021

Od 1.7.2021 dochádza k zmene cien cestovného v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji.

Cena ročného predplatného lístka v zóne 100 a 101 (územie hlavného mesta Bratislava) bude vo výške 199 eur.

Kombinované a regionálne predplatné ročné cestovné lístky v rámci IDS BK zlacnia o 25%.

Mesačné a trojmesačné cestovné lístky v rámci IDS BK zdražia v priemere o 10 – 11% s výnimkou regionálnych PCL pre 1 alebo 2 zóny, kde dochádza k zvýšeniu cien iba o 1,8 % až 3 %. Je to kompenzácia za zrušenie 15 min. CL.

Zavedením výhodnejšej ceny ročného predplatného lístka mesto Bratislava zároveň ruší Bratislavskú mestskú kartu.

Kompletný cenník platný od 1.7.2021