Koniec mimoriadneho prázdninového režimu na regionálnych autobusových linkách IDS BK

Od nedele 25. apríla 2021 sa v pracovných dňoch prechádza na režim školský rok.

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení a postupným návratom žiakov do škôl sa na základe rozhodnutia objednávateľa výkonov v regionálnej autobusovej doprave na území IDS BK, Bratislavského samosprávneho kraja, od nedele 25. apríla 2021 ukončuje mimoriadny prázdninový režim na linkách regionálnej autobusovej dopravy zaradených do IDS BK. Od uvedeného dátumu budú všetky linky regionálnej autobusovej dopravy zaradené do IDS BK premávať v pracovných dňoch podľa cestovných poriadkov platných pre režim školský rok. Počas školského roka budú opäť premávať spoje označené v cestovných poriadkoch poznámkou X10. Spoje označené poznámkou X11 nebudú počas školského roka premávať.

Zároveň bude obnovená premávka liniek 510 (Bratislava – Svätý Jur) a 715 (Miloslavov - Dunajská Lužná - Kalinkovo – Hamuliakovo) premávajúcich výhradne počas pracovných dní školského roka. Oproti, v súčasnosti platnému, mimoriadnemu prázdninovému režimu dôjde v pracovných dňoch k navýšeniu ponuky spojov o viac ako 10% najmä v čase prepravnej špičky. Zároveň bude zabezpečená základná obsluha škôl v rámci celého územia IDS BK.